YÖNETİM ve YASA konusuna ait tüm materyalleri görmek isterseniz TIKLAYINIZ.


 

D10 Kamu yönetimi

Tarımsal kamu yönetimiyle ilgili genel konular

Resmi işlevlerin yürütülmesinden sorumlu tarımsal kuruluşların kurumsal çerçevesi için kullanınız; tarımsal kuruluşların faaliyetleri için uygun konu kategorilerine bakınız.

Yönlendirme:

Kalkınma hedefleri, politikaları, programları

:

E14

Ekonomi yönetimi

:

E10

Eğitim yönetimi

:

C10

Çiftlik yönetimi

:

E20

Sağlık yönetimi

:

E50

İş yönetimi

:

E12

Araştırma yönetimi

:

A50

Toplumsal yönetim

:

E50

 

D50 Yasa

Vatandaşlar hukuku, tarımdaki devlet yetkilileri ve hükümetler arası yetkililerle ilgili mevzuatlar için birincil kategori olarak D50’yi kullanınız; özel konular için ikincil kategoriler ekleyiniz.

İthalat, ihracat ve gümrük yönetmelikleri

Hayvan ve bitki karantina yönetmelikleri

Patentler

Yetiştirici hakları ile ilgili kanun; bitki çeşitleri, hayvan ırklarının patentleri ve tescili

Kalite kontrol ve sağlık yönetmeliklerinin yasal yönleri Kirlilik kontrolünün yasal yönleri; zehirli kalıntılarla ilgili yönetmelikler Sınıflandırma, derecelendirme ile ilgili yönetmelikler Su kullanım hakları

Yönlendirme:

Etiketleme, standartlar, sınıflandırma

:

E70

Yem muayenesi, yemin hijyenik kontrolü

:

Q53

Gıda muayenesi, gıdanın hijyenik kontrolü

:

Q03

Veteriner hijyeni

:

L70


.
YUKARI