BİTKİ KORUMA konusuna ait tüm materyalleri görmek isterseniz TIKLAYINIZ.


 

H01 Bitkilerin korunması - Genel konular

Bitkilere (orman ağaçlan ve su bitkileri dahil) zararlı faktörler, bu faktörlerin kontrolü ya da zararlarının hafifletilmesi üzerine genel konularla ilgili olarak kullanınız.

Bitki koruma hizmetleri ve kuruluşları

Yönlendirme:

Peştisitlerin çevreye zararı

:

T01

Bitki zararlıları

:

H10

Pestisitlerin bitkiler üzerindeki zehirleyici etkileri

:

H50

Bitki hastalıkları

:

H20

Bitkisel ürünlerin korunması

:

J11

Zararlı ve hastalık kontrolünde kullanılan mikroorganizmaların yetiştirilmesi

:

H10, H20, L72, L73

Hava, toprak ve sudaki pestisit kalıntıları

:

T01

Yemlerdeki pestisit kalıntıları

:

Q53

Gıdalardaki pestisit kalıntıları

:

Q03

Zehirli kalıntılarla ilgili yönetmelikler

:

D50

Pestisitlerin insanlar üzerindeki zehirleyici etkileri

:

T10

Pestisitlerin faydalı hayvanlar üzerindeki zehirleyici etkileri

:

L74

Pestisitlerin faydalı bitkiler üzerindeki zehirleyici etkileri

:

H50

Yabancı otlar ve yabancı ot kontrolü

:

H60

Odun koruma

:

J12

H10 Bitki zararlıları

Bitki zararlılarının genetik gibi genel biyolojik süreçlerin incelenmesiyle ilgili olan bilgiler için kullanmayınız. Bu zararlıların kontrol edilmesiyle ya da bu organizmaların yol açtığı zarar ya da ürün kaybıyla ilgili olan bilgiler için kullanınız.

Faydalı bitkilerin (orman ağaçları ve su bitkileri dahil) zararlıları ve bu zararlıların yol açtığı zararlar

Faydalı bitkilere zarar veren ya da bitkilere hastalık taşıyan böcekler, kurtlar, iplik solucanları, tek hücreliler, yumuşakçalar, kuşlar, memeliler vb.

Bitki zararlıları kontrol materyalleri, yöntemleri ve programları (kültürel, kimyasal, fiziksel, mekanik, entegre ve biyolojik kontrol dahil); bitki zararlı kontrolünde kullanılan organizmaların yetiştirilmesi; kontrol organizmalarının genetiği, ekolojisi, yapısı, fizyolojisi, biyokimyası ve taksonomisi

Bitki zararlılarıyla ilgili etütler

Bağışıklık: bitkilerin zararlılara karşı direnci, zararlıların pestisitlere karşı direnci

Bitki zararlılarının ekolojisi, yapısı, fizyolojisi, biyokimyası ve taksonomisi

Yönlendirme:

Zararlılara karşı dayanıklılık sağlamak amacıyla bitki ıslahı

:

F30

Fizyolojik ve genetik bitki kusurları

:

H50

Pestisitlerin bitkiler üzerindeki zehirleyici etkileri

:

H50

Bitki hastalıkları

:

H20

Bitki zararlı kontrol ekipmanı

:

N20

Genel bitki koruma

:

H01

Bitki karantina yönetmeliği

:

D50

Bitki patojenlerinin, hastalık yapıcı organizmaların özellikleri ve incelenmesi

:

H20

Bitkisel ürünlerin korunması

:

J11

Pestisitlerin insanlar üzerindeki zehirleyici etkileri

:

T10

Pestisitlerin hayvanlar üzerindeki zehirleyici etkileri

:

L74

Pestisitlerin faydalı bitkiler üzerindeki zehirleyici etkileri

:

H50

Yabancı otlar ve yabancı ot kontrolü

:

H60

Odun koruma

:

J12

H20 Bitki hastalıkları

Bitki patolojisi; faydalı bitki (orman ağaçlan ve su bitkileri dahil) hastalıklan ve bu hastalıklara neden olan organizmalar: bakteri, mantar, mikoplazma, virüs vb.

Bitki hastalık kontrol materyalleri, yöntemleri ve programları (kültürel, kimyasal, fiziksel, mekanik, entegre ve biyolojik kontrol dahil); bitki hastalık kontrolünde kullanılan organizmaların yetiştirilmesi; kontrol organizmalarının genetiği, ekolojisi, yapısı, fizyolojisi, biyokimyası ve taksonomisi

Bitki hastalık etütleri

Bağışıklık: bitkilerin enfeksiyona karşı direnci; patojenlerin pestisitlere karşı direnci

Bitki patojenlerinin, hastalık yapıcı organizmaların özellikleri ve incelenmesi

Yönlendirme:

Zararlılara karşı dayanıklılık sağlamak amacıyla bitki ıslahı

:

F30

Bitkilerde çeşitli eksikliklerin yol açtığı bozukluklar

:

H50

Bitkilerde beslenme bozuklukları

:

H50

Bitki zararlıları

:

H10

Fizyolojik ve genetik bozukluklar

:

H50

Bitki hastalık kontrol ekipmanı

:

N20

Bitki karantina yönetmeliği

:

D50

Bitkisel ürünlerin korunması

:

J11

Pestisitlerin insanlar üzerindeki zehirleyici etkileri

:

T10

Pestisitlerin hayvanlar üzerindeki zehirleyici etkileri

:

L74

Pestisitlerin faydalı bitkiler üzerindeki zehirleyici etkileri

:

H50

Yabancı otlar ve yabancı ot kontrolü

:

H60

Odun koruma

:

J12

H50 Bitkilerde Fizyolojik Bozukluklar, Beslenme Bozukluk ve Düzensizlikleri

Genel fizyolojik bitki kusurları (orman ağaçları ve su bitkileri dahil), faydalı bitkilerde beslenme bozuklukları, genetik kusurlar, çeşitli eksikliklerin yol açtığı bozukluklar

Atmosferik faktörler (sıcak, soğuk, sel, rüzgar gibi), yangın, ekipman ve diğer fiziksel maddelerin faydalı bitkilere (orman ağaçları hariç) verdiği zararlar

Bitki bozuklukları ve hasarlarının önlenmesi ve kontrolü için materyaller, yöntemler ve programlar

Fitotoksisite, zehirli maddelerin bitkiler üzerindeki zehirleyici etkisi Bitki dayanıklılığı; iklime, ekstrem koşullara karşı direnç

Yönlendirme:

İklim, ekstrem koşullara direnç amaçlı ıslah

:

F30

Bitkisel ürün hasarları

:

J11

Orman yangını kontrolü

:

K70

Orman hasarları ve orman koruma

:

K70

Yabancı ot rekabeti

:

H60

H60 Yabancı otlar ve yabancı ot kontrolü

Yabancı otlar (orman ve sudaki yabancı otlar dahil) ve asalak bitkiler; bunların zararlı etkileri, kontrolü, ortaya çıkışı ve dağılımı

İnsan ve faydalı hayvanlara zehirli etkisi olan bitkiler

Yabancı ot rekabetine direnç

Yabancı otların ekolojisi, yapısı, fizyolojisi, biyokimyası ve taksonomisi

Yönlendirme:

Deniz yosunlarının yetiştiriciliği ve elde edilmesi

:

M12

Herbisitlerin çevreye verdiği zararlar

:

T01

Hava, toprak ve sudaki herbisit kalıntıları

:

T01

Yemlerdeki herbisit kalıntıları

:

Q53

Gıdalardaki herbisit kalıntıları

:

Q03

Zehirli bitkilerin yararlı hayvanlar üzerindeki zehirleyici etkileri

:

L74

Herbisitlerin insan üzerindeki zehirleyici etkileri

:

T10

Herbisitlerin yararlı hayvanlar üzerindeki zehirleyici etkileri

:

L74

Herbisitlerin faydalı bitkiler üzerindeki zehirleyici etkileri

:

H50


.
YUKARI