KİRLENME konusuna ait tüm materyalleri görmek isterseniz TIKLAYINIZ.


 

T01 Kirlilik

Hava, toprak ve su kirliliği ile tarımdan doğan ya da tarımı etkileyen kirleticiler; bunların önlenmesi ve kontrolü

Doğal fenomenler ya da tarımda insan faaliyetlerinin bir sonucu olarak çevrenin bozulması ya da bozulmaya duyarlılığı; herbisit ve pestisitlerin çevreye verdiği zararlar

Tarımla ilgili olarak radyoaktif kirlenme

Yönlendirme:

 

Tarımsal atıklar

:

Q70

Doğal fenomenler ya da tarımda insan faaliyetleri, ekipman, zehirli kimyasallar ve diğer fiziksel faktörlerin neden olduğu orman hasarları

:

K70

Yemin hijyenik kontrolü

:

Q53

Gıdanın hijyenik kontrolü

:

Q03

Kirlilik kontrolünün yasal yönleri

:

D50

Doğanın muhafazası ve yönetimi

:

P01

Tarımsal atıkların işlenmesi

:

Q70

Gıda katkı maddelerinin halk sağlığıyla ilgili yönleri

:

Q03

Toprak zehirliliği

:

P35

Tarımsal atıkların ve yan ürünlerin değerlendirilmesi için uygun kategorilere bkz.

:

Halk sağlığının veterinerlikle ilgili yönleri

:

L70

Atık ve pis su uzaklaştırma sistemleri

:

N01

Atık yönetimi: atik uzaklaştırma, atik geri kazanımı

:

Q70

Atık su arıtımı

:

P10

Su kalite kontrolü

:

P10

T10 Mesleki hastalıklar ve kazalar

Yalnızca tarım alanında çalışanların mesleki faaliyetler nedeniyle geçirdiği hastalık ve kazalar için kullanınız.

Tarımsal, mesleki faaliyetlerin ve çalışma koşullarının çalışanların sağlığı ve güvenliği üzerindeki zararlı etkileri

Mesleki ya da endüstriyel kazalar, yaralanmalar, güvenlik tehlikeleri

Yönlendirme:

Kaza önleme eğitim programlan

:

E50

Kaza önleme ekipmanı

:

N01

Mesleki yaralanma tazminatları

:

E50

Sağlık sigortası

:

E50

Sağlığın korunması eğitim programları

:

E50

Sağlık koruma ekipmanı

:

N01

Sağlık hizmetleri

:

E50

Hayat sigortası

:

E50

Mesleki sağlık hizmetleri

:

E50

Bireysel kaza sigortası

:

E50

Çalışma hayatının, çalışma ortamının ve çalışma koşullarının kalitesi

:

E50

Emniyet tertibatı

:

N01

İşgüvenliği mühendisliği

:

N01

Sosyal sigorta

:

E50

Zoonozlar

:

L73


.
YUKARI