YÖNETİM BİLİMİ konusuna ait tüm materyalleri görmek isterseniz TIKLAYINIZ.


 

U10 Matematiksel ve istatistiki yöntemler

Tarım alanında matematiksel ve istatistiki YÖNTEMLER ile ilgili genel konular için kullanınız; özel konulardaki istatistiki veriler için uygun konu kategorilerine bakınız.

Bilgisayar modellemesi, programlama

Yönlendirme:

Orman şeritlerinin bilgisayar modelleri

:

K10

Pazarların ekonometrik modelleri

:

E70

Genel anlamda ekonometri, ekonometrik modeller

:

E10

U30 Araştırma yöntemleri

Gıda ve tarım alanındaki araştırma YÖNTEMLERİ ve TEKNİKLERİ ile ilgili genel konular için kullanınız; özel konulardaki araştırma sonuçları için uygun konu kategorilerine bakınız.

Araştırma ekipmanı, laboratuvar ekipmanı

Yönlendirme:

Tarımsal araştırma yönetimi

:

A50

Eğitime yönelik deney istasyonları ve çiftlikleri

:

C10

Piyasa araştırması

:

E70

 U40 Etüt yöntemleri

Tarım alanında etüt YÖNTEMLERİ ve TEKNİKLERİ ile ilgili genel konular için kullanınız; özel alanlardaki etütlerin sonuçlan için uygun konu kategorilerine bakınız.

Zemin etütleri, havadan gözlemler, fotoğraf yorumlama, uyduların kullanımıyla uzaktan algılama: çevresel uydular (Meteosat), yeryüzü kaynaklan uyduları (Landsat)

Yönlendirme:

Drenaj etütleri

:

P11

Orman etütleri

:

K10

Arazi kullanım etütleri

:

E11

Kırsal nüfus etütleri

:

E51

Toprak etütleri

:

P31

Su etütleri

:

P10


.
YUKARI