LEXPERA - Hukuk Bilgi Sistemi: Mevzuat, İçtihat, Literatür örnekleri deneme erişimi için: https://www.lexpera.com.tr 

 

LEXPERA (www.lexpera.com.tr) , iki milyon dokuz yüz seksen sekiz binin (460.000’e yakın istinaf kararları koleksiyonu) üzerinde karar barındıran, Türkiye’nin en nitelikli içtihat arşivi ile tam metin hukuk kitapları ve makalelerden oluşan literatür kaynaklarını erişime açarak kısa zamanda hukukçular için önemli bir başvuru kaynağı haline gelmiştir.

Yine, mevzuat kaynaklarını, Türkiye’de ilk kez, karşılaştırmalı biçimde ve birbirini etkileyen tüm düzenlemelerle bağlantılı olarak sunuyoruz. Kullanıcılarımız, bu işlevler sayesinde, özellikle Torba Kanunların ve KHK’ların etkilediği tüm düzenlemeleri takip etmek konusunda zaman tasarrufu sağlamakta, hata yapma riskini azaltmakta ve mevzuat değişikliklerini eski-yeni hallerini kıyaslayarak inceleme imkânı bulmaktadırlar.


.
YUKARI