EĞİTİM, YAYIM ve ENFORMASYON konusuna ait tüm materyalleri görmek isterseniz TIKLAYINIZ.


 

C10 Eğitim

Tarım alanındaki eğitim ve öğretim (yayım hariç) için kullanınız; özel konular için uygun kategoriler ekleyiniz.

Tarımsal eğitim planları, politikaları, programları ve bunların değerlendirilmesi Tarımsal eğitim ve öğretim yöntemleri (yayım hariç)

Deney istasyonları, deneme çiftlikleri ve örnek çiftlikler dahil tarımsal eğitim ve öğretim kurumlan, personeli ve ekipmanı

Tarımla ilgilenen ya da çiftlik çalışması yapmak üzere hazırlanan kişiler için mesleki eğitim ve çıraklık

Beslenme eğitimi ve öğretimi

Veterinerlik eğitimi ve öğretimi

Yönlendirme:

Kaza önleme eğitim programları

:

E50

Tarımsal sosyo-ekonomik yapı

:

E90

Tarımsal yayım

:

C20

Tarımsal habercilik

:

C20

Haberleşme

:

C20

Tüketici eğitimi

:

E73

Yayım elemanları

:

C20

Sağlığın korunması eğitim programları

:

E50

 

C20 Yayım

Tarımda yayım, danışmanlık ve demonstrasyon için kullanınız; özel konular için uygun kategoriler ekleyiniz.

Makul hedefleri seçmede, teknik bilgi ve becerileri elde etmede, sorunları belirlemede, çözümler üretmede, belirlenen sorunları çözmede ve sonuçlan değerlendirmede çiftçilere yardımcı olmak için çiftçilerle sistematik ve organize haberleşmeyi kapsayan tarımsal yayım

Program, planlama, organizasyon, yönetim ve yayım hizmetinin değerlendirilmesi, haberleşme yöntemleri, çiftçilere ve kırsal nüfusa danışmanlık ve önderlik etme, demonstrasyon çalışmasını kapsayan yayım çalışmaları ve hizmetleri

Tarımsal yayım elemanları

Haberleşme; kırsal nüfusa ulaşmak üzere tasarlanmış kitle iletişim araçlarının kullanımı veya geliştirilmesi (gazeteler, radyo ve televizyon yayınları, filmler); tarımsal habercilik

Yönlendirme:

 

Tüketici eğitimi ve koruması

:

E73

Tanımda eğitim planlaması, eğitim ve öğretim teknikleri

:

C10

Mesleki eğitim

:

C10

C30 Dokümantasyon ve enformasyon

Tarımla ilgili dokümantasyon, kütüphane çalışmaları ve enformasyon bilimi için kullanınız.

Enformasyonun toplanması, kodlanması ve yayılması

Enformasyon hizmetleri, kütüphane işlemleri

Enformasyon sistemlerinin bileşenleri olarak veri tabanları

Yönlendirme:

Özel konularda bibliyografyalar ve sözlükler için uygun konu kategorilerine bakınız

:

Haberleşme, kitle iletişim araçları ve tarımsal habercilik

:

C20


.
YUKARI