Türk Kooperatifçilik Kurumu'na ait yayınlar tam erişime açılmıştır.


Türk Kooperatifçilik Kurumu yayınlarının Dijital Tarım Kütüphanesi'nde tam metin erişime açılmasına yönelik yazılı izinlerine istinaden https://kutuphane.tarimorman.gov.tr/vufind/Search/Results?filter%5B%5D=author_facet%3A%22T%C3%BCrk+Kooperatif%C3%A7ilik+Kurumu%22 adresinde erişime açılmıştır. Bu vesile ile, erişime açılan yayınlardan olan  "Köy kalkınma kooperatiflerinde yönetim" kitabının yazarı, geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz İ. Akın ŞEHİRLİOĞLU'nu da rahmetle yad ederiz. 

YUKARI