Bünyesinde kütüphane bulunan birimlerimizin dikkatine (Birim kütüphanelerinin entegrasyonu hakkında bilgilendirme)


Kütüphane faaliyetlerinin koordinasyonu ve birim kütüphanelerinin entegrasyonu kapsamında tüm birimlerimizle yazışmalar yapılmış ve entegrasyon çalışmalarına başlanmıştır. Gelen kayıtlar incelenerek aktarıma uygun olanlar sisteme dahil edilmektedir.

Bundan sonraki süreçte yeni katalog oluşturacak veya katalog bilgilerini güncelleyecek birimlerimiz için Kataloglama Eğitim Notları (Özet) için bu bağlantıya, katalog şablon dosyası için bu bağlantıya basabilirsiniz.

Daha geniş bilgi için Kütüphane görevlilerimizle 0312 3156555/215-119-121-219 numaralı telefonlardan ve eydb.kutuphane@tarimorman.gov.tr e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

YUKARI