BALIKÇILIK ve SU KÜLTÜRÜ konusuna ait tüm materyalleri görmek isterseniz TIKLAYINIZ.


 

M01 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği - Genel konular

Özellikle balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği üzerine değilse deniz bilimi (oşinografi) ve göl bilimi (limnoloji) ile ilgili bilimsel çalışmalar için kullanmayınız.

Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğiyle ilgili genel konular için kullanınız.

Bitkisel ve hayvansal su kaynaklarının insan kullanımı için araştırılması ve geliştirilmesi

Genel anlamda su yaşamının muhafazası

Yönlendirme:

Su ürünleri yetiştiriciliği sanayileri

:

E21

Su ürünleri üretimi

:

M12

Balıkçılık sanayileri

:

E21

Balıkçılık üretimi

:

M11

Balıkçılık ve su ürünleri işletmelerinin organizasyonu ve yönetimi

:

E20

M11 Balıkçılık üretimi

Tatlı su ve deniz balıkçılığı yöntemleri: balıkçılık stratejileri, balıkçılık alanları vb. dahil

Diğer deniz hayvanlarının avlanması

Stok tahmini; numune alma; aşırı avcılık

Balıkçılık verimleri; balıkçılık ürünlerinin elde edilmesi

Yönlendirme:

Su ürünleri üretimi

:

M12

Balıkçılık ürünlerinin dağıtımı ve pazarlanması

:

E70

Balıkçılık sanayileri

:

E21

Balıkçılık limanları

:

N01

Balıkçılık ekipmanı

:

N20

Tarımsal ürünlerin hasadı

:

M12

Balıkçılık ürünlerinin hijyenik yönleri

:

Q03-Q53

Balıkçılık işletmelerinin organizasyonu ve yönetimi

:

E20

Balıkçılık ürünlerinin korunması

:

J14

Spor balıkçılığı

:

P01

Balıkçılık ürünlerinin depolanması

:

J14

Balıkçılık ürünlerinin nakliyesi

:

J14

M12 Su ürünleri üretimi ve yönetimi

Ayrıca: Hayvan beslenme fizyolojisi için L51’e bakınız.

Hayvansal ve bitkisel su ürünleri yetiştiriciliği yöntemleri

Balık, kabuklu ve diğer su hayvanlarının yetiştirilmesi ve bakımı

Tatlı su, deniz suyu ve acı suda yetiştirme: havuzlar, kuluçkahaneler, tanklar, kafesler

Su hayvanları, plankton, nekton vb.nin beslenmesi Gıda, yem, enerji vb. amaçlı suda bitki yetiştiriciliği

Su ürünleri yetiştiriciliği verimleri; su bitkileri ve hayvanlarının elde edilmesi

Yönlendirme:

Su ürünleri yetiştiriciliği sanayileri

:

E21

Su hayvanlarının beslenme fizyolojisi

:

L51

Su bitkilerinin beslenme fizyolojisi

:

F61

Su hayvanlarının ıslahı

:

L10

Su bitkilerinin ıslahı

:

F30

Tarımsal ürünlerin dağıtımı ve pazarlanması

:

E70

Su hayvanlarının beslenmesinin gıda kalitesi üzerine etkileri

:

Q04

Su ürünleri yetiştiriciliği ekipmanı

:

N20

Balıkçılık üretimi

:

M11

Balıkçılık ürünlerinin elde edilmesi

:

M11

Tarımsal ürünlerin hijyenik yönleri

:

Q03-Q53

Tarım işletmelerinin organizasyonu ve yönetimi

:

E20

Tarımsal ürünlerin korunması

:

J14

Tarımsal ürünlerin depolanması

:

J14

Tarımsal ürünlerin nakliyesi

:

J14

M40 Su ürünleri ekolojisi

Tatlı su, acı su ve deniz sularında hayvan ve bitki yaşamının ekolojisi ve biyolojisi

Kıyısal yaşam

Davranışlar: göçler, hareketler, ritimler Nüfus dinamikleri

Yönlendirme:

Su yabancı otlan

:

H60

Su kirliliğinin etkileri

:

T01

 


.
YUKARI