AGROVOC


AGROVOC, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından geliştirilmiş tarım,  orman, balıkçılık, hayvancılık, gıda teknolojisi gibi konuların bütün dallarını ve bunlarla ilişkili olan çevre, beslenme vb. alanları kapsayan çok dilli özelliğe  sahip bir tesarustur. 1980'lerin başında ilk kez İngilizce, İspanyolca ve Fransızca olarak yayınlanmış olup 2000'de kağıt baskısından vazgeçilmiş ve ilişkisel bir veri tabanı formunda dijital hale gelmiştir.

AGROVOC tesarus sadece kavramların değişik dillerde karşılıkları ve tanımlamalarının yer aldığı çok dilli kontrollü bir sözlük değil, aynı zamanda kavram, terim ve terimler arasındaki ilişkilerin gösterildiği, kısa açıklamaların yer aldığı bir başvuru eseri niteliğindedir. Tarımsal bilgilerin sınıflama-indeksleme-yönetim işlemlerinde kullanılmakta olup bilgi alışverişinin doğru, kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilmesinde önemli role sahiptir. Günümüz Semantik Web (Anlamsal Ağ) çalışmalarına da esas teşkil edecek ontoloji kaynağı vasfı taşımaktadır.

AGROVOC, ihtisaslaşmış kütüphanelerde, dijital kütüphanelerde ve depolarda içerik indekslemek ve metin madenciliği amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca FAO ve diğer üçüncü taraf paydaşlar tarafından bilgi ve içerik organizasyonu için uzmanlaşmış bir etiketleme kaynağı olarak kullanılır. 

AGROVOC, veri havuzu ve metin madenciliğini amaçlayan dijital kütüphanelerin yanı sıra özel kütüphanelerde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda FAO ve diğer paydaşlar tarafından bilgi ve içerik organizasyonu için özel bir etiketleme kaynağıdır.

İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Çince, Rusça, Farsça, Çekçe, Hintçe, Macarca, Norveççe,  Ukraynaca, Gürcüce, Korece, Malayca, Portekizce, Lehçe, Romence, İsveççe, Slovakça, Türkçe gibi 33 dilde mevcut olan AGROVOC, 36 binden fazla kavram ve 670 binden fazla terim içermekte ve her ay düzenli olarak güncellenmektedir.

AGROVOC’un Türkçe Versiyonu toplam terim içeriği bakımından 1. Sırada yer almaktadır. Türkçe versiyon Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Kütüphane ve Arşiv bölümünde faaliyetlerini yürüten AGRIS Birimi koordinatörlüğünde diğer bakanlık birimleri,  Üniversiteler ve Türk Dil Kurumu uzmanlarından oluşan 17 kişilik bir ekip tarafından 2008-2012 yılları arasında hazırlanarak hizmete sunulmuştur. Türkçe AGROVOC Tesarus, ülkemizde tarım alanında bu yapıda hazırlanmış ilk ve tek terminolojik kaynaktır.

agrovoc@fao.org adresine bir e-posta göndererek yeni AGROVOC anahtar kelimeleri önerilebilir .

Link:  http://aims.fao.org/standards/agrovoc/functionalities/search

HAZIRLAYANLAR


Yasemin ÇEVİK  

GTHB Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı

Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR

Türk Dil Kurumu

Prof.Dr. Saime ÜNVER İKİNCİKARAKAYA

A. Ü. Z. F. Tarla Bitkileri Bölümü

Prof. Dr. Yonca Karagül YÜCEER

18 Mart Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Osman KETENOĞLU

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

Prof. Dr. Yılmaz EMRE

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

Doç. Dr. Can TURGAY 

Ankara Üniversitesi  Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü

Doç. Dr. Benal YURTLU

19 Mayıs Üniversitesi  Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi Sema YAMAN

Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri Fakültesi Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Bölümü

Doç. Dr. Sakine UĞURLU

Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi Murat ALAN

Karabük Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü

Dr. Tuğba YAVAŞ (KORKMAZ)

GTHB Hatay Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Dr. Mehmet UYANIK

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB)

Dr. Filiz KİŞTİN

GTHB Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretim ve Eğitim Müdürlüğü

Dr. Zeynep D. ATASOY

GTHB Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Dr. Erhan BİLGE

TAPGEM

Elif DENİZASLANI

GTHB TAPGEM Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

 

 

 

 


.
YUKARI