AGRIS


Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yönetilen Uluslararası Tarım Bilimi ve Teknolojisi Sistemi (AGRIS), tarım, ormancılık, hayvancılık, su ürünleri, balıkçılık, insan beslenmesi ve benzeri konulardaki zengin araştırma sonuçları ve teknik bilgilere ve bunlarla ilgili verilere erişmenizi sağlar. AGRIS, 1975'ten bu yana tarım, bilim ve teknolojideki bilgilere erişimi kolaylaştırarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki kullanıcılara hizmet vermektedir.

AGRIS platformu; kullanıcıları doğrudan zengin bir araştırma koleksiyonuna ve dünya çapında gıda ve tarımla ilgili teknik bilgilere bağlayan çok dilli bir bibliyografik veritabanıdır ve AGROVOC tesarusu kullanır.  Teknik rapor, tez, konferans bildirileri gibi yayınlanmamış kaynaklar da dahil olmak üzere dergi makalelerine, monograflara, kitap bölümlerine ve gri literatüre erişimi kolaylaştırır. Dünya çapında yayımlanmış tarımsal bilim ve teknoloji bilgilerine tek bir arayüzden erişimi sağlar. Gelişmiş ve semantik bir arama motoruna sahiptir.

144 ülkeden 400'den fazla veri sağlayıcısı (araştırma merkezleri, akademik kurumlar, yayıncılar, kamu kurumları, kalkınma programları, uluslararası ve ulusal organizasyonlar) tarafından üretilen 10.092.143 bibliyografik kayıt sunmaktadır. Dünya çapında 400.000'den fazla tarım ve araştırmacı, her ay AGRIS kaynaklarına erişmektedir. AGRIS ağırlıklı olarak bir bibliyografik veri tabanı olmasına rağmen, aynı zamanda yaklaşık 2 milyon kayıda tam metin bağlantıları sağlamaktadır.

AGRIS' de kurumsal bir depo olarak katkıda bulunabilirsiniz. Bir üniversitede, bir araştırma kurumunda veya bir dergi içerisinde yer alan bibliyografik üst veri (metadata) topluluğuna sahipseniz - veya toplayıcı olarak, yani birçok farklı kurumsal depodan meta verileri toplayan bir organizasyon iseniz AGRIS sistemine katılabilirsiniz.

AGRIS AGRIS AP XML formatında veya daha iyi formatta yapılandırılmış Crossref, DOAJ (Özel), DOAJ, Sonnote, MARC21, Mendeley, METS, MODS, PubMed, RSS vb. çeşitli biçimlerdeki üst verileri alabilir. AGRIS hizmetinin size nasıl daha iyi hizmet edebileceği konusunda herhangi bir öneriniz varsa lütfen düşüncelerinizi paylaşın.

Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına bağlı AGRIS Birimi, FAO-Tarım Bilimi ve Teknolojisi Bilgi Sistemlerinde ülkemizi temsil etmekte ve Türkiye adına katkı sağlamaktadır.

Link: http://agris.fao.org/agris-search/home

AGRIS Dgroups e-posta :    faoagris@dgroups.org

Her türlü ayrıntı soru için :   agris@fao.org

 

 


.
YUKARI