DOĞAL KAYNAKLAR ve ÇEVRE konusuna ait tüm materyalleri görmek isterseniz TIKLAYINIZ.


 

P01 Tabiatı koruma ve arazi kaynakları

Genel ekolojiyle ilgili bilgiler için kullanmayınız; özel konularla ilgili ekoloji için uygun konu kategorilerine bakınız.

Tarımla ilgili doğal kaynakların genel yönleri

Bitkilerin ve bitki örtüsünün muhafazası; bitkilerde yaban hayatı yönetimi; botanik bahçeleri, arboretum (canlı bitki laboratuvarı)

Hayvanların muhafazası; hayvanlarda yaban hayati yönetimi, yaban hayvanı koruma alanları ve envanteri; yaban hayvanı avlama ve spor balıkçılığı

Genel arazi kaynakları

Doğal çevrenin korunması ve yenilenmesi; milli parklar

Orman ve çiftlik alanlarının eğlenme-dinlenme amaçlı kullanımı, mesire yerleri

Peyzaj yönetimi, peyzaj ve manzaranın korunması

Yönlendirme:

Yan çiftlik işletmesi olarak tanım turizmi

:

E20

Hayvan ekolojisi: su hayvanları

:

M40

Hayvan ekolojisi: kara hayvanları

:

L20

Su ürünleri yönetimi

:

E20

Su ürünleri ekolojisi

:

M40

Genel su yaşamı kaynakları

:

M01

Arazi ıslahı ve kullanımının ekonomisi

:

E11

Enerji kaynakları yönetimi

:

P05

Yan çiftlik işletmesi olarak çiftlik tatilleri

:

E20

Balıkçılık yönetimi

:

E20

Orman ekolojisi

:

F40

Genel orman kaynaklan

:

K01

Ormancılık yönetimi

:

E20

Bahçecilik

:

F01

İnsan ekolojisi

:

E50

Arazi reformu

:

E11

Deniz ekolojisi

:

M40

Bitki ekolojisi: su bitkileri

:

M40

Bitki ekolojisi: kara bitkileri

:

F40

Kırsal nüfus ekolojisi

:

E51

Toprak muhafazası

:

P36

Toprak kaynakları

:

P30

Su kaynaklan ve yönetimi

:

P10

P05 Enerji kaynakları ve yönetimi

Tarımla ilgili enerji kaynakları yönetimi için kullanınız.

Enerji politikaları; enerji durumları

Enerji ekonomisi, arz ve talep; enerji kanunları, enerji muhasebesi, bütçe, devlet yardımı, maliyet; enerji akışı, enerji oranı

Tarımsal ürünlerin      üretilmesi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde enerjinin muhafazası, gereksinimleri ve kullanımı (hayvansal çeki, hayvansal çeki enerjisi dahil)

Enerji depolama; elektrik güç dönüştürme aygıtları; güç dağıtımı Tarımsal ya da kırsal kullanım amaçlı elektrik santralleri

Yönlendirme:

Yenilenemeyen enerji kaynaklan

:

P07

Yenilenebilir enerji kaynakları

:

P06

Kırsal alanların elektrik gereksiniminin karşılanması, elektrik mühendisliği

:

N01

P10 Su kaynakları ve yönetimi

Tarımda kullanım için su kaynağı potansiyeli ve değerlendirmesi

Su kaynağı yönetimi, planlama ve geliştirme: yeraltı araştırması, yüzey ve yeraltı sularının entegre biçimde geliştirilmesi, nehir havzası geliştirme, havza yönetimi

Su muhafazası

Sel tahmini, taşkın ve nehir kontrolü, sel kontrolü

Yağışın su döngüsü, akış, içine alma ve depolama, nihai buharlaşma, terleme ve tekrar yağış olarak düşme yoluyla suyun oluşması, dağılması ve çevrimi

Hidrojeoloji (yer altı sularının araştırmasını ve elde edilmesini inceleyen yer bilimi), hidrografı (su bilgisi)

Hidromekanik (su mekaniği)

Su etütlerinin sonuçlan; su haritalama; kuyu etütleri

Su analizi: biyolojik, kimyasal, fiziksel

Suyun yapısı ve kalitesi: acı su, tuzdan arındırılmış su, içme suyu, tatlı su, tuzlu su, deniz suyu

Su kalitesinin kontrolü

Suya yapılan muameleler; su arıtımı, suyun yeniden kazanımı, yumuşatma, klorlama, iyonsuzlaştırma, tuzdan arındırma, damıtma, süzme, florlama vb.

Su temini ve kullanımı; su mevcudiyeti, dağıtımı, tedarik hizmetleri

Su tüketimi

Su depolama

Atık su arıtımı

Yönlendirme:

Drenaj

:

P11

Erozyon kontrolü

:

P36

Su mühendisliği

:

N01

Hidrometeoroloji

:

P40

Tetiklenmiş yağış

:

P40

Sulama

:

F06

Göl bilimsel konular

:

M01

Meteoroloji ve iklimbilimi

:

P40

Deniz bilimsel konular

:

M01

Su erozyonu

:

P36

Etüt yöntemleri

:

U40

Gübreleme amaçlı atık su kullanımı

:

F04

Sulama amaçlı atık su kullanımı

:

F06

Güç kaynağı olarak su

:

P06

Topraklardaki sular

:

P33

Su kirliliği

:

T01

Su depolan, tankları, kanalları vb.

:

N01

P30 Toprak bilimi ve yönetimi

Genel toprak bilimi

Toprakların kaynak potansiyelleri; toprak kapasitesi

Toprak kaynaklarının planlanması ve geliştirilmesi

Yönlendirme:

Arazi ıslahı ekonomisi

:

E11

Gübreleme

:

F04

Sulama

:

F06

Arazi kaynakları

:

P01

Peyzaj yönetimi, peyzaj ve manzaranın korunması

:

P01

Toprak kayıpları, toprak muhafazası

:

P36

Toprak hazırlama işlemleri

:

F07

Toprak erozyonu

:

P36

Toprak verimliliği

:

P35

Toprak ıslahı

:

P36

Toprak etütleri

:

P31

Su kaynaklan ve yönetimi

:

P10

P40 Meteoroloji ve iklim bilimi

Hava ve atmosfer; hava tahmini dahil agrometeoroloji; sıcaklık

Barometrik basınç; nemlilik; rüzgarlar; hidrometeoroloji, yağış (yüzey suyu hariç); tetiklenmiş yağış

Biyoiklim, mikroiklim, iklim etkisi, türleri, bölgeleri ve değişiklikleri dahil olmak üzere agroklimatoloji

İklim ve hava haritası çıkarma

Meteoroloji alet ve ekipmanı

Yönlendirme:

Hava kirliliği

:

T01

Atmosferik faktörlerin hayvanlara verdiği zararlar

:

L74

Çevre kirliliği

:

T01

Özel iklim koşullarında tarım

:

F05

Atmosferik faktörlerin ormana verdiği zararlar

:

K70

Hidroloji (su bilimi)

:

P10

Atmosferik faktörlerin bitkilere verdiği zararlar

:

H50

Güneş enerjisi için

:

P06

Toprak ayrışması

:

P32

Toprak erozyonuyla ilgili olarak rüzgar ve yağmur

:

P36


.
YUKARI