BİTKİ BİLİMİ ve ÜRETİMİ konusuna ait tüm materyalleri görmek isterseniz TIKLAYINIZ.


F01 Bitki yetiştiriciliği

Ayrıca: Bitkinin büyüme ve gelişme fizyolojisi için F62’ye bakınız.

Genel bitki yetiştiriciliği: bitkilerin ekimi ya da üretimi (orman ağaçları ve su bitkileri hariç)

Ürün tahmini

Bahçecilik:   sebze yetiştirme, meyve yetiştirme, bağcılık, turunçgil yetiştiriciliği, çayır yönetimi ve süs bitkilerini kapsayan bahçe ve bağ ekimi

Tarla bitkisi üretimi, yem bitkisi üretimi, otlak ve mera yönetimi

Bitki ekim teknikleri: budama, seyreltme; saksıya dikme; şaşırtma; fidancılık işlemleri; ekim aralığı; tohum ekme, ekim   zamanı,          ekim derinliği, ekim oranları

Özel bitki ekim yöntemleri: suni ışık, ısı, toprak ısıtma vb.nin kullanımı; örtüaltı yetiştiriciliği: ısıtilan ve ısıtilmayan seralar, naylon örtü altinda ekim; hidroponi (suda bitki yetiştirme), kumda yetiştirme vb.

Bitki büyüme kontrolü için yöntemler (yabancı otlar hariç): geciktirme, önleme; çiçeklenme, çiçeklenmenin suni olarak hızlandırılması; meyve oluşumu, suni olgunlaştırma vb.

Bitkilerin ekim tekniklerine verdikleri tepkiler

Bitki verimleri: bitki yetiştiriciliğinden elde edilen ürün miktarı ya da toplamı; ürün hasadı

Yönlendirme:

Su bitkisi üretimi

:

M12

Ürün yetiştirme desenleri ve sistemleri

:

F05

Tarımsal ürünlerin dağıtimı ve pazarlanması

:

E70

Çiftlik idaresi

:

E20

Gübreleme

:

F04

Orman ağacı tohumu üretimi

:

K10

Orman ağacı üretimi

:

K10

Orman ağacı çoğaltma

:

K10

Bitki ürünlerinin işlenmesi

:

J11

Sulama

:

F06

Peyzaj yönetimi

:

P01

Bitki ıslahı

:

F30

Bitki fizyolojisi ve biyokimyası

:

F60-F63

Bitki çoğaltma (orman ağacı hariç)

:

F02

Bitki koruma

:

H01-H60

Bitkisel ürünlerin korunması

:

J11

Tohum üretimi (orman ağacı tohumu hariç)

:

F05

Tohum yatağının hazırlanması

:

F07

Toprak işleme

:

F07

Bitkisel ürünlerin nakliyesi ve depolanması

:

J11

Yabancı ot kontrolü

:

H60

F30 Bitki genetiği ve ıslahı

Faydalı bitkilerin genetiği (orman ağaçları ve su bitkileri dahil) ve ıslah edilmiş soyların ve bitki çeşitlerinin üretimi ve geliştirilmesinde bitki genetiğinin kullanılması

Yeni bitki çeşitleri

Hastalık, zararlı ve diğer faktörlere karşı dayanıklılık için ıslah çalışmaları; özel konular için uygun kategoriler ekleyiniz.

Islah programları, yöntemleri ve teknikleri; seçim, melezleme ıslahı, melezleme, uyarılmış mutasyon

Islah amacıyla bitki toplama araştırması ve tarımsal kullanım amacıyla yeni ürünlerin geliştirilmesi

Yabani bitkilerin kültüre alınması

Bitki germplazma kaynaklan ve gen bankaları

Yönlendirme:

Zararlı ve hastalık kontrolünde kullanılan organizmaların genetiği

:

H10, H20, L72, L73

Bitkilerde kalıtımsal ve genetik kusurlar

:

H50

Yetiştirici haklarının yasal yönleri

:

D50

Bitki üreme fizyolojisi

:

F63

Bitkinin iklime, ekstrem koşullara karşı direnci

:

H50

Bitki taksonomisi

:

F70

Zararlı ve hastalık kontrolünde kullanılacak organizmaların yetiştirilmesi

:

H10, H20, L72, L73

Yabani ot genetiği

:

H60

F40 Bitki ekolojisi

Çevreleriyle ilgili olarak faydalı bitkiler (su bitkileri hariç); faydalı bitkilerde ekoloji, fenoloji (belirti bilimi), çevre biyolojisi, biyolojik süreçler üzerindeki dış faktörler; ayırıcı bitkiler

Orman ekolojisi

Yönlendirme:

Su bitkisi ekolojisi

:

M40

İklim etkileri

:

P40

Bitkilerin ve bitki örtüsünün muhafazası, bitkilerde yaban hayatı yönetimi, botanik bahçeleri, arboretum (canlı bitki laboratuvarı)

:

P01

Zararlı ve hastalık kontrolünde kullanılan organizmaların ekolojisi

:

H10, H20, L72, L73

Milli parklar

:

P01

Bitki dayanıklılığı

:

H50

Kök bölgesi etkisi

:

P34

Yabancı ot ekolojisi

:

H60

F50 Bitki yapısı

Faydalı bitkilerin (orman ağaçlan ve su bitkileri dahil) anatomisi, sitolojisi (hücre bilimi), histolojisi (doku bilimi), ultrayapısı (elektron mikroskobuyla detaylı görüntülenmesi) ve morfolojisi (biçim bilimi)

Odun yapısı

Bitki duruşu: bitkinin genel görünüşü

Yönlendirme:

Bitki fizyolojisi

:

F60-F63

Zararlı ve hastalık kontrolünde kullanılan organizmaların yapısı

:

H10, H20, L72, L73

Yabancı ot yapısı

:

H60

F60 Bitki fizyolojisi ve biyokimyası

Bitkilerin kuramsal, fizyolojik ya da biyokimyasal araştırma amacıyla deney organizmaları olarak ele alındığı durumlarda kullanmayınız.

Faydalı bitkilerin (orman ağaçları ve su bitkileri dahil) fizyolojisi ve biyokimyasının genel yönleri: sıvı ve gazların dolaşımı ve yayımı, bitki-su ilişkileri, su sızımı, terleme, solunum vb.

Faydalı bitkilerin kimyasal bileşimi, bileşenler; bitkilerin kimyasal analizi

Yönlendirme:

Bitkilerde çevrenin biyolojik süreçler üzerindeki etkileri

:

F40

Bağışıklık: bitkinin enfeksiyona karşı direnci

:

H20

Bağışıklık: bitkinin hastalıklara karşı direnci

:

H20

Beslenme ile ilgili metabolizma

:

F61

Bitkilerin fizyolojik bozuklukları

:

H50

Zararlı ve hastalık kontrolünde kullanılan organizmaların fizyolojisi ve biyokimyası

:

H10,H20 L72, L73

Bitki büyüme ve gelişme fizyolojisi

:

F62

Bitki dayanıklılığı, bitkinin ekstrem koşullara direnci

:

H50

Bitki beslenme fizyolojisi

:

F61

Bitki üreme fizyolojisi

:

F63

Bitkinin yetiştirme tekniklerine tepkisi

:

F01

Bitkinin gübrelere tepkisi

:

F04

Bitkinin sulamaya tepkisi

:

F06

Yabancı ot fizyolojisi

:

H60

 F70 Bitki taksonomisi ve coğrafyası

Faydalı bitkilerin (orman ağaçları ve su bitkileri dahil) sınıflandırılması, tanımlanması, adlandırılması ve soy oluşumu ya da evrimi

Bitkilerin doğal dağılımı; bitki örtüsü; bitki kontrol listeleri


.
YUKARI