AGRIS KONU BAŞLIKLARI


A       GENEL TARIM

A01   Tarım – Genel

A50   Tarımsal Araştırma

B       COĞRAFYA VE TARİH

B10   Coğrafya

B50   Tarih

C       EĞİTİM, YAYIM VE ENFORMASYON

C10   Eğitim

C20   Yayım

C30   Dokümantasyon ve Enformasyon

D       YÖNETİM VE YASA

D10   Kamu Yönetimi

D50   Yasa

E       TARIMSAL EKONOMİ , KALKINMA VE KIRSAL SOSYOLOJİ

E10   Tarım Ekonomisi ve Politikaları

E11   Arazi Ekonomisi ve Politikaları

E12   Çalışma ve İstihdam

E13   Yatırım, Finansman ve Kredi

E14   Kalkınma Ekonomisi ve Politikaları

E16   Üretim Ekonomisi

E20   Tarım işletmeleri ya da Çiftliklerin Organizasyonu ve Yönetimi

E21   Tarıma Dayalı Sanayi

E40   Kooperatifler

E50   Kırsal Sosyoloji ve Sosyal Güvenlik

E51   Kırsal Nüfus

E70   Ticaret, Pazarlama ve Dağıtım

E71   Uluslararası Ticaret

E72   İç  Ticaret

E73   Tüketici Ekonomisi

E80   Ev Ekonomisi, Sanayileri ve El Sanatları

E90   Tarımsal Sosyo - Ekonomik Yapı

F       BİTKİ BİLİMİ VE ÜRETİMİ

F01   Bitki Yetiştiriciliği

F02   Bitki Çoğaltma

F03   Tohum Üretimi ve İşlenmesi

F04   Gübreleme

F06   Sulama

F07   Toprak Hazırlama ve İşleme

F08   Ürün Yetiştirme Desenleri ve Sistemleri

F30   Bitki Genetiği ve Islahı

F40   Bitki Ekolojisi

F50   Bitki Yapısı

F60   Bitki Fizyolojisi ve Biyokimyası

F61   Bitki Fizyolojisi – Beslenme

F62    Bitki Fizyolojisi - Büyüme ve Gelişme

F63    Bitki Fizyolojisi - Üreme

F70   Bitki Taksonomisi ve Coğrafyası

H      BİTKİ KORUMA

H01   Bitkilerin Korunması – Genel Konular

H10   Bitki Zararlıları

H20   Bitki Hastalıkları

H50   Bitkilerde Fizyolojik Bozukluklar, Beslenme Bozukluk ve Düzensizlikleri

H60   Yabancı Otlar ve Yabancı Ot Kontrolü

J       HASAT SONRASI TEKNOLOJİSİ

J10    Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi, Nakliyesi, Depolanması ve Korunması

J11    Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi, Nakliyesi, Depolanması ve Korunması

J12    Orman Ürünlerinin İşlenmesi, Nakliyesi, Depolanması ve Korunması

J13    Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi, Nakliyesi, Depolanması ve Korunması

J14    Balıkçılık ve Su Ürünlerinin İşlenmesi, Nakliyesi, Depolanması ve Korunması

J15    Gıda Dışı veya Yem Dışı Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi, Nakliyesi,      Depolanması ve Korunması

K      ORMANCILIK

K01   Ormancılık - Genel Konular

K10   Ormancılık Üretimi

K11   Orman Mühendisliği

K50   Orman Ürünlerinin İşlenmesi

K70   Ormanlarda Tahribat ve Koruma

L       HAYVAN BİLİMİ , ÜRETİMİ VE KORUMASI

L01   Hayvan Yetiştiriciliği

L02   Hayvan Besleme

L10   Hayvan Genetiği ve Islahı

L20   Hayvan Ekolojisi

L40   Hayvan Yapısı

L50   Hayvan Fizyolojisi ve Biyokimyası

L51   Hayvan Fizyolojisi – Beslenme

L52   Hayvan Fizyolojisi- Büyüme ve Gelişme

L53   Hayvan Fizyolojisi - Üreme

L60   Hayvan Taksonomisi ve Coğrafyası

L70   Veteriner Bilimi ve Hijyeni – Genel Konular

L72   Hayvan Zararlıları

L73   Hayvan Hastalıkları

L74   Hayvanlarda Fizyolojik Bozukluklar, Beslenme Bozukluk ve Düzensizlikleri

M      BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

M01  Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği - Genel Konular

M11  Balıkçılık Üretimi

M12  Su Ürünleri Üretimi ve Yönetimi

M40  Su Ürünleri Ekolojisi

N       TARIMSAL MAKİNA VE MÜHENDİSLİK

N01   Ziraat Mühendisliği

N02   Çiftlik Yerleşimi

N10   Tarımsal Yapılar

N20   Tarımsal Makine ve Ekipman

P       DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE

P01   Tabiatı Koruma ve Arazi Kaynakları

P05   Enerji Kaynakları ve Yönetimi

P06   Yenilenebilir Enerji Kaynakları

P07   Yenilenemeyen Enerji Kaynakları

P10   Su Kaynakları ve Yönetimi

P11   Drenaj

P30   Toprak Bilimi ve Yönetimi

P31   Toprak Etütleri ve Haritalama

P32   Toprak Oluşumu ve Sınıflandırılması

P33   Toprak Kimyası ve Fiziği

P34   Toprak Biyolojisi

P35   Toprak Verimliliği

P36   Toprak Erozyonu, Muhafazası ve Islahı

P40   Meteoroloji ve İklim Bilimi

Q      TARIMSAL ÜRÜNLERİN İŞLENMESİ

Q01   Gıda Bilimi ve Teknolojisi

Q02   Gıda İşleme ve Koruma

Q03   Gıdalarda Bulaşma ve Toksikoloji

Q04   Gıda Bileşimi

Q05   Gıda Katkı Maddeleri

Q51   Yem Teknolojisi

Q52   Yem İşleme ve Koruma

Q53   Yemlerde Bulaşma ve Toksikoloji

Q54   Yem Bileşimi

Q55   Yem Katkı Maddeleri

Q60   Gıda Dışı veya Yem Dışı Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi

Q70   Tarımsal Atıkların İşlenmesi

Q80   Ambalajlama

S       İNSAN BESLENMESİ

S01   İnsan Beslenmesi - Genel Konular

S20   İnsan Beslenme Fizyolojisi

S30   Beslenme Biçimleri ve Bunlarla İlgili Hastalıklar

S40   Beslenme Programları

T       KİRLİLİK

T01   Kirlilik

T10   Mesleki Hastalıklar ve Kazalar

U       YÖNTEM BİLİMİ

U10   Matematiksel ve İstatistiki Yöntemler

U30   Araştırma Yöntemleri

U40   Etüt Yöntemleri

 


.
YUKARI