KIRSAL SOSYOLOJİ konusuna ait tüm materyalleri görmek isterseniz TIKLAYINIZ.


E10 Tarım ekonomisi ve politikaları

Genel tarım ekonomisi için kullanınız.

Ulusal, bölgesel ve uluslararası ekonomi politikaları ve programları

Gıda planlaması, besin ihtiyacı, gıda temini politikaları, gıda güvenliği dahil olmak üzere ekonomik planlama

Genel tarım ekonomisi analizi

Genel anlamda ekonometri; ekonomi kuramlarının denenmesinde ve ekonomik sorunların çözümünde matematiksel ve istatistiksel formların ve tekniklerin kullanımı; ekonomik modeller, ekonomik istatistikler

Ekonomi sistemleri

Yönlendirme:

Tarımsal sosyo-ekonomik yapı

:

E90

Tarım işletmeleri

:

E20

Su ürünleri organizasyonu ve yönetimi

:

E20

Su ürünleri üretimi

:

M12

Tüketici ekonomisi

:

E73

Kalkınma ekonomisi

:

E14

Pazarların ekonometrik modelleri

:

E70

Çiftlik düzeyinde ekonomi politikaları

:

E20

Enerji kaynakları yönetimi

:

P05

Çiftlik organizasyonu ve yönetimi

:

E20

Balıkçılık organizasyonu ve yönetimi

:

E20

Balıkçılık üretimi

:

M11

Gıda yardımı

:

E14

Ormancılık organizasyonu ve yönetimi

:

E20

Ormancılık üretimi

:

K10

Yatırım ve kredi

:

E13

İşgücü ve istihdam

:

E12

Arazi ekonomisi

:

E11

Pazarlama ve dağıtim

:

E70

Beslenme programları

:

S40

Üretim ekonomisi

:

E16

Toprak kaynakları ve yönetimi

:

P30

Ticaret: iç ticaret

:

E72

Ticaret: uluslararası ticaret

:

E71

Genel ticaret

:

E70

Su kaynaklan ve yönetimi

:

P10

 

E20 Tarım işletmeleri ya da çiftliklerin organizasyonu ve yönetimi

Bu kategoride, çiftlik terimi tarım, ormancılık, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği alanında faaliyet gösteren herhangi bir bağımsız işletmeyi ifade eder.

Çiftlik faaliyetinin münferit alanlara dayanarak planlanması ve geliştirilmesi

Bir çiftlik işini yürütmek için gerekli arazi, ürün, hayvan, makine ve ekipmanın seçimi de dahil olmak üzere çiftlik kaynaklarının organizasyonu, işletilmesi ve yönetimi

Yan çiftlik işletmesi olarak tarım turizmi, çiftlikte gerçekleştirilen çiftlik dışı faaliyetler, çiftlik dışı gelirler; çiftlik tatili, çiftlik kampı, karavan alanları, çiftlikte konaklama

Çiftçilik sistemleri: özel, ortak, devlet çiftlikleri, sözleşmeli çiftçilik, işletme düzeyinde çiftçilik, entegre tarım, karışık tarım, kiralama ile tarım: peşin kiracılık, hisseli kiracılık vb.

Çiftlik bütçesi: çiftliğin işletilmesinden doğan tahmini üretim, brüt gelir, harcamalar ve net gelir beyanı

Çiftlik muhasebesi; çiftlik faaliyetlerinin maliyetleri ve karları, maliyet analizi; çiftlik faaliyetlerinin girdi-çıktı analizi

Tarım, ormancılık, su ürünleri yetiştiriciliği ve balıkçılık faaliyetlerindeki risklere karşı hayvan, ürün ve mülk sigortalama; çeşitli olayların neden olduğu kayıp ve zararlara karşı hayvanların, ürünlerin ve mülklerin sözleşmeyle sigortalanması


E40 Kooperatifler

Tarımsal kooperatiflerle ilgili genel konular için kullanınız; kooperatiflerin özel yönlerinin ele alındığı durumlarda uygun konu kategorilerine bakınız, (örneğin; ülke içi pazarlama kooperatiflerinin ekonomik açıdan değerlendirilmesi için E70’i; çiftliklerin kooperatif organizasyonu ve yönetiminin ekonomisi için E20’yi; kırsal iskan arzıyla ilgili kooperatif organizasyonu için E50’yi; kooperatif işletmelerin üretim ekonomileri için E16’yı kullanınız.)

Kooperatiflerin tarım ekonomisi üzerine etkisi

Yönlendirme:

Tarım işletmeleri

:

E20

Kredi kooperatifleri

:

E13

 

E70 Ticaret, pazarlama ve dağıtım

Yalnızca tarımsal ticaretle ilgili kullanınız.

Ticaret: Tarımsal üretimde kullanılan tarımsal malların ya da ürünlerin alışverişi, satın alınması ya da satılması

İmalatın koordinasyonu, standardizasyon, alış, satış, satış promosyonu, reklamcılık, halkla ilişkiler, nakliye, dağıtım gibi tarımsal üretimde kullanılan tarımsal malların ya da ürünlerin üreticiden tüketiciye ulaştırılmasıyla ilgili işlemler de dahil olmak üzere pazarlama; toptan ve perakende pazarlama; açık arttırma ve diğer satış yöntemleri; ticaret fuarları, sergiler

Dağıtım politikaları, maliyetleri ve yöntemleri

Arz ve talep; piyasa araştırması ve analizi, tahmini; pazarların ekonometrik modelleri

Fiyatın sabitlenmesi ve sabitliğin sürdürülmesi

Kalite, standart ve etiketleme; pazarlanan ürünleri tanımlamak için kullanılan ticari markalar

Sınıflandırma: tarımsal ürünlerin birömeklik, boyut, beğenilirlik, kalite standartlarına ve kusur ya da hastalıktan arınmış olup olmadığına göre tasnif edilmesi

Yönlendirme:

Uluslararası ticarette garantili pazar fiyatları

:

E71

Tüketici ekonomisi

:

E73

İç ticaret

:

E72

Yem muayenesi

:

Q53

Gıda muayenesi

:

Q03

Uluslararası ticaret

:

E71

Ambalajlama

:

Q80

Tarımsal ürünlerin işlenmesi

:

Q01-Q80

Tarımsal ürünlerin korunması

:

J10-J15

Tarımsal ürünlerin depolanması

:

J10-J15

Tarımsal ürünlerin nakliyesi

:

J10-J15

 

E80 Ev ekonomisi, sanayileri ve el sanatları

Ev idaresiyle ilgili uygulamalar ve sağlıklı bir aile ortamının oluşturulması ve sürdürülmesi için gerekli olan ev halkı becerileriyle ilgilenen ev ekonomisi

Ev idaresi; aile yaşamı ve ev halkı idaresiyle ilgili uygulamalar (yemek pişirme, dikiş, bütçe yapma, ev için alışveriş yapma, ev muhasebesi vb.); ev içerisinde çocukların bakımı

Evde hazırlanan gıdalar: gıdaların hazırlanması ve pişirilmesi (yemek tarifleri hariç), ev yemeklerinin saklanması ve korunması

Ev sanayileri, küçük ev sanayileri, el sanatları (marangozluk, deri, tekstil, dokumacılık, halıcılık vb.): tarım işletmelerinden elde edilen gelire ek gelir yaratmak amacıyla eşya veya malları evde imal etme ya da işleme sistemi

Yönlendirme:

 

Tanım işletmeleri

:

E20

Tüketicinin korunması

:

E73

Beslenme biçimleri

:

S30

Yeme alışkanlıkları

:

S01

Gıda tercihleri

:

S01

Sağlık ve refah

:

E50

Tüketicinin korunması yasası

:

D50

Piyasa araştırması

:

E70

Halk sağlığı yönünden gıdalar

:

Q03

Satın alma alışkanlıkları

:

E73

Kırsal sosyoloji

:

E50

 

E90 Tarımsal sosyo-ekonomik yapı

Bu kategoride, tarımsal sosyo-ekonomik yapı terimi, teknik, ekonomik ve sosyolojik yönleri bir arada ele alan çalışmaları kapsayan çok disiplinli bir yaklaşımı ifade eder.

Biyoekolojik ve sosyokültürel çevrenin gerektirdikleri ve arazi kullanım sistemleri (bitki yetiştirme, ormancılık ve hayvancılık) üzerindeki etkisi açısından tarımsal uygulamaların analizi ve mevcut teknolojilerin yeterliliğinin değerlendirilmesi

Çiftliklerin evrim analizi; eğilimlerin, teknik, ekonomik ve sosyolojik kısıtlamaların ve teknik yeniliklerin uygunluk derecesinin değerlendirilmesi için çiftliklerin evrim özelliklerinin teknik-ekonomik açıdan izlenmesi

Tarımsal sistemlerin fiziksel, biyolojik, ekonomik ve sosyolojik bileşenleri arasındaki ilişkiler

İşletme ve bir bölgede hüküm süren sosyo-ekonomik faktörlerle ilgili olarak arazi incelemesi; arazi, kırsal faaliyetler ve tarımsal uygulamaların ortaklaşa örgütlenmesi

Çeşitli tarımsal üretim sistemlerine göre kırsal alanlardan faydalanma biçimleri ve kullanımlarına göre doğal ortamlaın evrimi

Araştırma ve uygulama arasındaki yakın ilişkiye dayanarak tarımsal sistemlerdeki teknik ölçütlerin ve yöntem bilimsel süreçlerin yaygınlaştırılması


.
YUKARI