ORMANCILIK konusuna ait tüm materyalleri görmek isterseniz TIKLAYINIZ.


 

K01 Ormancılık - Genel Konular

Ormancılıkla ilgili genel konular

Ormanların etkisi: ormanların varlığının su, toprak, iklim ve sağlık üzerindeki etkileri

Yönlendirme:

Ormandaki bitki ve hayvan türlerinin muhafazası

:

P01

Orman eğlenme-dinlenme alanlarının korunması

:

P01

Orman ekolojisi

:

F40

Orman mühendisliği

:

K11

Orman kaynaklarının korunması

:

P01

Ormancılıkta işgücü ve istihdamı

:

E12

Ormancılık yönetimi

:

E20

Ormancılık üretimi

:

K10

Orman alanlarının eğlenme-dinlenme amaçlı kullanımı

:

P01

K10 Ormancılık üretimi

Ayrıca: Ağaç tarımı için F08’e bakınız.

Orman işlemleri (kesme ve sürütme dahil); genel ormancılık üretimi için yöntemler, deneme ormanları, özel ormanlar, çiftlik ağaçlandırması vb.

Orman ölçüm işlemleri: ağaç, meşcere, orman ve kerestelerin gövde boyutlarını ve hacimlerini ölçme sistem ve birimleri; artış ve verim tabloları; orman meşcerelerinin bilgisayar modelleri

Yetiştirme ortamının kalite değerlendirmesi; orman haritalama, etütler ve keşifler

Şehir ormancılığı; orman koruma kuşakları ve rüzgar kıranlar

Entansif silvikültürde ormanların bakımı; entansif silvikültür yöntemleri

Silvikültürel sistemler, silvikültürel dönüş süresi, aralama, tıraşlama kesim sistemi, seçim sistemi, meşcere iyileştirme, ormanların büyüme kontrolü ve bileşimi, bük yapısı, koru ormancılığı vb.

Orman ağaçlarının çoğaltılması: tohumların yere düşüp kendi kendine yetişmesi veya vejetatif yolla yetişmesi, baltalama (genç yaştaki ağaçların gövdesinin tamamen kesilerek daha fazla sürgün elde edilmesine olanak sağlama), kendiliğinden doğal yenilenme, budama veya kesme yoluyla yenilenme vb.; ekim veya dikim yoluyla yenilenme, suni yenilenme, ağaçlandırma ve yeniden ağaçlandırma, orman fidanlıkları, tüplü fidan, direk ekim, alt bitkilendirmesi, ön bitkilendirmesi vb.

Yönlendirme:

Orman ağaçlarının hastalıkları

:

H20

Orman ürünlerinin dağıtımı ve pazarlanması

:

E70

Drenaj

:

P11

Orman ekolojisi

:

F40

Orman mühendisliği

:

K11

Orman yangınları

:

K70

Ormancılıkta kullanılan makine ve ekipman

:

N20

Orman ürünlerinin sınıflandırılması, standartları ve etiketlendirilmesi

:

E70

Sulama

:

F06

Ormancılık işletmelerinin organizasyonu ve yönetimi

:

E20

Orman ağacı zararlıları

:

H10

Orman ağaçlarının fizyolojisi ve biyokimyası

:

F60-F63

Orman ürünlerinin korunması

:

J12

Orman ürünlerinin depolanması

:

J12

Orman ağaçlarının yapısı

:

F50

Etüt yöntemleri

:

U40

Orman ağaçlarının taksonomisi, adlandırılması ve biyocoğrafyası

:

F70

Orman ürünlerinin nakliyesi

:

J12

Ağaç ıslahı

:

F30

Ağaç genetiği

:

F30

Yabancı ot kontrolü

:

H60

Odun koruma

:

J12

K11 Orman mühendisliği

Orman mühendisliği, yetiştirme ortamının hazırlanması, sınıflandırma, yamaç (şev) kararlılığı vb.

Orman yolları

Yönlendirme:

Ormancılıkta kullanılan makine ve ekipman

:

N20

Kırsal alandaki yollar

:

N01

Orman ürünlerinin nakliyesi

:

J12

K50 Orman ürünlerinin işlenmesi

Orman ürünlerinin ve yan ürünlerinin birincil ve ikincil işlemesi

Odun: kaba ve biçilmiş kereste; kurutma ve kereste deposu uygulamaları; odun işçiliği, testereyle kesme, rendeleme, öğütme, birleştirme vb.; yanma testi, yangına direnç için yapılan işlemler vb.; birleştirilmiş ve yeniden yapılandırılmış odun ürünleri (kontrplak, kaplamalar, lif levha, masif levha, yonga levha vb.)

Kağıt hamuru ve kağıt: kağıt, kağıttan yapılan ambalaj materyalleri, yalıtım materyalleri vb.

Kimyasal orman ürünleri ve bunlardan damıtma yoluyla elde edilmiş ürünler: selüloz ve lignin kimyası; yağ reçinesi, reçine, terebentin, tar, çam katranı vb.; tutkal, yağ, balmumu, boya maddesi gibi diğer ürünler

Orman yan ürünleri: ağaç kabuğu, odun talaşı, yonga, orman ağacı yapraklan, dalları ve benzerinden elde edilen ürünlerin üretimi; sepetçisöğüdü ve kamış gibi doğrudan ilgisi olmayan ürünlerin üretimi

Yönlendirme:

Orman ürünlerinin dağıtımı ve pazarlanması

:

E70

Orman ürünleri sanayisinin ekonomisi

:

E21

Sınıflandırma, standartlar, etiketleme

:

E70

Ağaç ürünlerinin muhafazası ve korunması

:

J12

Odun yapısı

:

F50

K70 Ormanlarda tahribat ve koruma

Orman koruma için genel teknikler

İnsan, atmosferik faktörler, ekipman, zehirli kimyasallar ve diğer fiziksel maddelerin neden olduğu tahribatlar (zararlı ve hastalık hariç)

Orman tahribatının önlenmesi ve kontrol edilmesi için materyaller, yöntemler ve programlar

Orman yangınları: zemin hazırlayan faktörler ve nedenler, yangın tehlikesi değerlendirme, yangın önleme

Orman yangını ikaz ve kontrol teknikleri ve programları Yangınlar üzerindeki atmosferik faktörler

Yönlendirme:

Kontrollü yanma

:

K10

Orman ağacı hastalıkları ve bu hastalıkların kontrolü

:

H20

Orman muhafazası

:

P01

Orman yangını ikaz ve kontrol ekipmanı

:

N20

Orman yabancı otları, orman ağaçlarının asalak bitkileri ve bunların kontrolü

:

H60

Orman ağacı zararlıları ve bunların kontrolü

:

H10

Orman ağaçlarının fizyolojik bozuklukları

:

H50

Orman ürünlerinin korunması

:

J12


.
YUKARI