TARIMSAL MAKİNE ve MÜHENDİSLİK konusuna ait tüm materyalleri görmek isterseniz TIKLAYINIZ.


 

N01 Ziraat mühendisliği

Ziraat mühendisliği ile ilgili genel konular

İş güvenliği mühendisliği; yangın ikaz ve kontrolü (orman yangınları hariç); emniyet tertibatı, kaza önleme ekipmanı

Elektik ve elektronik mühendisliği: kırsal alanların elektrik gereksinimlerinin karşılanması, ısıtma, aydınlatma, telefonlar vb.

Kırsal alandaki yolların, tren yollarının, balıkçılık limanlarının tasarımı, inşası ve bakımı vb.

Çiftlik için su temini sistemleri, pis su ve atık uzaklaştırma sistemlerinin tasarımı, inşası ve bakımı

Kırsal alanlardaki su mühendisliği; hidrolik modeller, yapılar: dalgakıran, baraj, balık geçidi vb.; su depolan, tankları, yolları, kanalları, kuyuları vb.nin inşası, işletilmesi ve bakımı

Yönlendirme:

Enerji kaynakları yönetimi

:

P05

Orman mühendisliği

:

K11

Orman yangınları

:

K70

Kuyu etütleri

:

P10

N02 Çiftlik yerleşimi

Çiftlik yerleşimi: yol, şerit, inşaat alanları ve hizmet alanlarının anahatlarını belirlenmesi, tarla düzenlemeleri, çiftlikte atıkların drene edilmesi için kullanılan kanallar

Yönlendirme:

Ziraat mühendisliği

:

N01

Tarımsal yapılar

:

N10

 N10 Tarımsal yapılar

Çiftlik evleri; hayvan barınakları; sera gibi bitki barınakları, ambar ve silo gibi çiftlik depolama binaları; hasat ve işleme binaları; garaj ve alet edevat depolan gibi ek binalar; çevirme ve koruma tesisatları ve benzeri tarımsal yapıların tasarımı, yapı malzemeleri, inşası ve bakımı

Yönlendirme:

Tarımsal makine ve ekipman

:

N20

N20 Tarımsal makine ve ekipman

Tarımsal ürünlerin nakliyesi, bitki ve hayvan zararlıları ve hastalıklarının kontrolü, bitkisel üretim ve koruma, ormancılık üretimi ve koruması (orman yangını ikaz ve kontrol ekipmanı), hayvansal üretim ve koruma, balıkçılık ve su ürünleri (balıkçı tekneleri dahil), su yönetimi (drenaj, sulama ve hidrolik makine ve ekipman) ve benzeri için kullanılan tarımsal el alet ve ekipmanı ile elektrikli alet ve makineler

Yönlendirme:

Kaza önleme ekipmanı

:

N01

Tarımsal makine sanayisi

:

E21

Yem işleme ekipmanı

:

Q52

Gıda işleme ekipmanı

:

Q02

Meteoroloji alet ve ekipmanı

:

P40

Araştırma ekipmanı

:

U30


.
YUKARI