TC Tarım ve Orman Bakanlığı Kütüphanesi


Kütüphanemiz Bakanlık bünyesinde personelin mesleki araştırmalarına yardımcı olmak amacıyla ilk kez Neşriyat ve Tanıtma Müdürlüğü* bünyesinde 1944 tarihinde kurulmuştur.

Kuruluş ile ilgili bu bilgiyi Hadiye Tuncer'in Ekrem Üzümeri ile yaptığı röportajdan aktarıyoruz:**

"1944 yılında, Ankara Tohum Islah İstasyonunda çalışıyordum. Bir gün Neşriyat Müdürünün beni aradığını söylediler. Yerinde duramıyan, daima didinen, çırpınan, yeni birşeyler yapmağa uğraşan Ekrem Üzümeri'ni şahsen o gün tanıdım: "Vekâlette yeni bir kütüphane kuracağım. Bu kütüphaneyi sizin tanzim etmenizi ve muhakkak benimle çalışmanızı istiyorum" dedi. Beni kendisine, hocam olan Şevket Raşit Bey tavsiye etmiş. Tabiî derhal kabul ederek işe başladım. "

 

1972 yılında İsmail Ergun Moğoltay tarafından hazırlanan lisans tezinde Kütüphanede 8980 adet kitap bulunduğu, koleksiyonun yüzde yetmişini tarım, hayvancılık ve ormancılık yüzde 15'ini sosyal konular ve ekonomi yüzde onunu kanun tüzük ve tarih yüzde beşini de süreli yayın müracaat eserleri ve diğer konulardaki eserler teşkil ettiği, okuyucuların genellikle Bakanlık personeli öğrenciler ve araştırmacılardan oluştuğu bildirilmektedir. 

Daha sonraki süreçte kütüphanemiz 1985 yılında Mülga 3161 sayılı Kanununun 21/d maddesi ile “Yayın Dairesi Başkanlığı” bünyesinde “Ziraî arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütme” görevi ile yapılandırılmıştır. 1991 yılında Bakanlığın yeniden yapılanmasını içeren  441 sayılı KHK ile de Yayın Dairesi Başkanlığı bünyesinde aynı görevlerle mevcudiyetini sürdürmüştür. Bu yapılanma süreci, 1985 yılında Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) arasında yapılan "Zirai Dokümantasyon / Bilgi Merkezi" Projesi anlaşmasına dayanmaktadır.

 

 

FAO ile yapılan bu proje neticesinde kütüphanemiz uluslararası kütüphanecilik standartarına göre yeniden şekillendirilmişdir. Fiziki imkanların yanında araştırma kütüphanesi niteliğinde bir kütüphanenin ihtiyaç duyacağı yeri ve yabancı çok sayıda yayın temin edilmiş, yurtiçi ve yurtdışında birçok süreli yayınla karşılıklı değişim ilkesine dayalı olarak işbirliği sağlanmış, yayınlar tarımsal içerikli olmalarından dolayı, AGRIS-CARIS Çoklu Sınıflama Sistemine göre sınıflandırılmıştır. Kütüphane varlığı, hazırlanan Dokümantasyon Bültenleri ile kurumlara-kullanıcılara periyodik olarak aktarılmış, Ankara dışındaki kurum personelimize uzun süre fotokopi hizmeti verilmiştir.

2000’li yıllarda bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte bir yandan klasik kütüphanecilik faaliyetlerimiz sürdürülürken diğer yandan da bu hizmetlerin dijital dünyaya taşınması ile ilgili çalışmalar yürütülmüştür. 2000’li yılların başlarında ilk etapta kütüphane kataloğu internet kullanıcılarının erişimine açılmış, ilerleyen yıllarda da başlattığımız büyük dijitalleştirme projesi ile kütüphanemizde önemli oranda kaynak açık erişim ilkeleri çerçevesinde ve ücretsiz olarak okuyucu hizmetine sunulur hale getirilmiştir.

Halihazirda kütüphanemiz, Merkez, Süreli Yayınlar Koleksiyonu, Osmanlıcalar ve Nadir Eserler Koleksiyonu, Söğütözü Koleksiyonu muhteviyatları ile Yenimahalle ve Söğütözü kampüslerimizde üç ayrı lokasyonda hizmet vermektedir.

 

*Neşriyat Müdürlüğü 1937 tarihli ve 3630 Sayılı Ziraat Vekâleti Vazife ve Teşkilat Kanunu ile kurulmuştur.

**Tuncer, Hadiye. Türkiye'de Zirai öğretimin 110. Ziraat Fakültesinin Kuruluşunun 25. Yıldönümü Münasebetiyle Kırk Yıllık Meslektaşlarımız - Röportaj. Ankara: Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği, 1958. https://kutuphane.tarimorman.gov.tr/vufind/Record/14994

 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK'nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi. Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında KHK'nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

13.12.1983 TARİH VE 183 SAYILI TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI İLE İLGİLİ KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

 

 

 

 

 


.
YUKARI