TARIMSAL ÜRÜNLERİN İŞLENMESİ konusuna ait tüm materyalleri görmek isterseniz TIKLAYINIZ.


 

Q01 Gıda bilimi ve teknolojisi

Genel gıda bilimi ve teknolojisi

Yönlendirme:

Yem işleme

:

Q52

Yem teknolojisi

:

Q51

Gıda işleme

:

Q02

İnsan beslenmesi

:

S01-S40

Tarımsal ürünlerin sınıflandırılması, standartları ve etiketlendirilmesi

:

E70

Tarımsal ürünlerin kalite kontrolüyle ilgili yasal yönler

:

D50

Ambalajlama

:

Q80

Gıda dışı veya yem dışı tarımsal ürünlerin birincil işlemesi

:

Q60

Tarımsal atıkların işlenmesi

:

Q70

Q02 Gıda işleme ve koruma

Ana ürünlerin insan gıdasına dönüştürülmesi için uygulanan temel teknolojiler Gıda ürünlerinin işlenmesi

Faydalı gıda mikroorganizmalan; gıda mikrobiyolojisi, gıda işlemede mikroorganizma kullanma yöntemleri: mayalanma süreçleri vb.

Gıda ve içecek üretimi için ekipman ve işleme teknikleri

Gıda maddeleri ve işlenmiş gıdaların korunması için kullanılan materyal ve yöntemler:

  • dumanlama, tütsüleme, kimyasal yöntemler (gaz, tuzlama, olgunlaştirma)
  • sıcakta muhafaza (kaynatma, pastörizasyon vb.)
  • soğukta muhafaza (soğutma, dondurma, derin dondurma)
  • basmç, titreşim, ışmlama, elektrik
  • kurutma, suyun uzaklaştırılması, aşırı kurutma (desikasyon) vb.

Yönlendirme:

 

Gıda bileşimi ve bileşenleri

:

Q04

Gıdanın dağıtımı ve pazarlanması

:

E70

Yem işleme ve koruma

:

Q52

Gıdaların bulaşması ve toksikolojisi

:

Q03

Gıda kalitesi

:

Q04

Gıda sanayisi

:

E21

Gıda standartları

:

E70

Gıda depolama

:

J10-J14

Evde hazırlanan gıdaların korunması

:

E80

İnsan beslenmesi

:

S01-S40

Gıda ürünlerinin hijyenik kontrolünün yasal yönleri

:

D50

Gıda ürünlerinin kalite kontrolünün yasal yönleri

:

D50

Gıda dışı veya yem dışı tarımsal ürünlerin birincil işleme ve koruması

:

Q60

Tarımsal ürünlerin korunması

:

J10-J15

Tarımsal ürünlerin depolanması

:

J10-J15

Tarımsal ürünlerin nakliyesi

:

J10-J15

Q03 Gıdalarda bulaşma ve toksikoloji

Sağlığa zararlı gıda mikroorganizmaları

Gıda toksikolojisi ve bozulması: kusurlar, hastalık organizmaları, yabancı madde katkısı, bulaşma, bozulma

Gıda maddelerinin halk sağlığı ile ilgili yönleri: et muayenesi, gıda hijyeni, gıda hastalık kontrolü vb.

Yönlendirme:

 

Faydalı gıda mikroorganizmaları

:

Q02

Yem bulaşması ve toksikolojisi

:

Q53

Gıda muhafazası

:

Q02

Gıda koruma

:

J10-J14

Gıda kalitesi

:

Q04

Gıda depolama

:

J10-J14

Gıda ürünlerinin kalite kontrolünün yasal yönleri

:

D50

Q04 Gıda bileşimi

Gıda bileşimi ve bileşenleri

Gıdanın kimyasal analizi

Gıda bileşimindeki besin maddeleri: proteinler, amino asit, karbonhidratlar, lipitler, mineraller, enzimler, vitaminler vb.

Gıda kalitesi: besin değeri, kalori değeri; analiz, organoleptik (duyusal) kontrol (tat, koku, görünüş)

Yönlendirme:

 

Yem bileşimi

:

Q54

Gıda katkı maddeleri

:

Q05

Gıda sınıflandırması, standartları ve etiketlendirilmesi

:

E70

Gıda ürünlerinin kalite kontrolünün yasal yönleri

:

D50

Besin standartları

:

S30

İşlenmemiş gıda dışı veya yem dışı Tarımsal ürünlerin özellikleri (nihai kullanım gıda ya da yem olmadığında kullanın)

:

Q60

 Q05 Gıda katkı maddeleri

Gıdaların rengini, tadını, dokusunu geliştirmek için eklenen maddeler; çeşniler, emülgatörler (yağ, su vb. farklı fazlann homojen kanşımını sağlayan madde), stabilizörler (fiziksel yapının ve rengin korunması amacıyla kullanılan madde), tatlandırıcılar vb.

Yönlendirme:

Yem katkı maddeleri

:

Q55

Gıda bileşimi

:

Q04

Gıda maddelerinin halk sağlığıyla ilgili yönleri

:

Q03


Q55 Yem katkı maddeleri

Yem katkı maddeleri: Hayvanların rasyonunu dengelemek ve hayvan büyümesini sağlamak amacıyla yem maddeleri içerisine eklenen maddeler ya da konsantreleri

Yönlendirme:

 

Hayvan besleme: su hayvanları ve kara hayvanları

:

M12-L02

Yem bileşimi

:

Q54

Yem muayenesi, yemin hijyenik kontrolü

:

Q53

Gıda katkı maddeleri

:

Q05

Q60 Gıda dışı veya yem dışı tarımsal ürünlerin işlenmesi

Gıda dışı veya yem dışı bitkisel ürünlerin (orman ürünleri hariç) birincil işlemesi: lifler, tütün, pamuk vb.

Gıda dışı veya yem dışı hayvansal ürünlerin birincil işlemesi: yün, kürk, post, deri, ipek vb.

İşlenmemiş gıda dışı veya yem dışı tarımsal ürünlerin özellikleri (son ürün gıda ya da yem olmadığında)

Yönlendirme:

 

Yem işleme

:

Q52

Gıda işleme

:

Q02

Gıda dışı veya yem dışı Tarımsal ürünlerin işlenmesi

:

J15

Orman ürünlerinin işlenmesi, nakliyesi, depolanması ve korunması

:

J12

Orman ürünlerinin işlenmesi

:

K50

Gıda dışı veya yem dışı Tarımsal ürünlerin korunması

:

J15

Gıda dışı veya yem dışı Tarımsal ürünlerin depolanması

:

J15

Gıda dışı veya yem dışı Tarımsal ürünlerin nakliyesi

:

J15

Q70 Tarımsal atıkların işlenmesi

Tarımsal atiklann ve yan ürünlerin işlenmesi (atık su arıtma ve atiktan enerji üretimi hariç)

Atik yönetimi (atik su yönetimi hariç): atiklann uzaklaştirılması, atik geri kazanımı

Atık muameleleri (atık su antma hariç): tarımla ilgili arıtma yöntemleri, fiziksel ve mekanik muameleler, kimyasal muameleler, biyolojik muameleler vb.

Yönlendirme:

 

Kirlenme ve kirletici maddeler

:

T01

Atıktan enerji üretimi

:

P06

Atıkların gübreleme ve kullanımı

:

F04

Atik ve pis su uzaklaştirma sistemleri

:

N01

Atik suların sulama amaçlı kullanımı

:

F06

Atık su antma

:

P10

Q80 Ambalajlama

Genel olarak tarımsal ürünlerin paketlenme ve ambalajlanması için kullanınız; özel konular için uygun konu kategorileri ekleyiniz.

Tarımsal ürünlerin ambalajlanması: konserveleme, şişeleme, sızdırmaz kapatma, vakumlu paketleme, sarma, kaplama, paketleme, balyalama vb.

Yönlendirme:

Yem muhafazası

:

Q52

Yem depolama

:

J10-J14

Gıda muhafazası

:

Q02

Gıda depolama

:

J10-J14

Evde hazırlanan gıdaların korunması

:

E80


.
YUKARI