HASAT SONRASI TEKNOLOJİSİ konusuna ait tüm materyalleri görmek isterseniz TIKLAYINIZ.


 

J10 Tarımsal ürünlerin işlenmesi, nakliyesi, depolanması ve korunması

Genel tarımsal ürünlerin işlenmesi, nakliyesi, depolanması ve korunması

Genel tarımsal ürünleri depolama yöntemleri (depolama yapıları hariç): kitle depolama, merkezi depolama, soğuk depolama, kontrollü atmosfer şartlarında depolama, çiftlikte depolama, çiftlik dışında depolama, yeraltında depolama vb.

Çiftlikte depolama ve ambar yönetimi

Hasat ve hasat sonrası evrelerde (işleme, depolama, nakliye vb.) genel tarımsal ürünlere gelen zarar ve kayıplar ile bunların önlenmesi ve kontrolü için alınacak iyileştirmeye dönük önlemler

Genel tarımsal ürünlere zarar veren zararlılar ve hastalık organizmaları; bunların ortaya çıkışı ve kontrolü

Atmosferik faktörler, yangın, ekipman ve diğer fiziksel maddelerin genel tarımsal ürünlerde neden olduğu hasarlar; bunların önlenmesi ve kontrolü

Yönlendirme:

Yem işleme ve koruma

:

Q52

Yem bozulması

:

Q53

Gıda işleme ve koruma

:

Q02

Gıda bozulması

:

Q03

İşleme ve nakliye ekipmanı

:

N20

Hayvansal ürünlerin işlenmesi, nakliyesi, depolanması ve korunması

:

J13

Balıkçılık ve su ürünlerinin işlenmesi, nakliyesi, depolanması ve korunması

:

J14

Orman ürünlerinin işlenmesi, nakliyesi, depolanması ve korunması

:

J12

Gıda dışı veya yem dışı tarımsal ürünlerin işlenmesi, nakliyesi, depolanması ve korunması

:

J15

Bitkisel ürünlerin işlenmesi, nakliyesi, depolanması ve korunması

:

J11

Hayvansal ürünlerin elde edilmesi

:

L01

Tarımsal ürünlerin hasadı

:

M12

Balıkçılık ürünlerinin elde edilmesi

:

M11

Orman ürünlerinin elde edilmesi

:

K10

Bitkisel ürünlerin hasadı

:

F01

Gıda dışı veya yem dışı tarımsal ürünlerin birincil işlemesi

:

Q60

Orman ürünlerinin işlenmesi

:

K50

Depolama yapıları

:

N10

J11 Bitkisel ürünlerin işlenmesi, nakliyesi, depolanması ve korunması

Bitkisel ürünlerin (su bitkileri, orman ürünleri, gıda dışı veya yem dışı bitkisel ürünler hariç) işlenmesi, nakliyesi, depolanması ve korunması

Bitkisel ürünleri (orman ürünleri, su bitkileri, gıda dışı veya yem dışı bitkisel ürünler hariç) depolama yöntemleri

Bitkisel kaynaklı işlenmiş gıda ve yemler için depolama yöntemleri; depolama koşullarının gıda ve yem kalitesi üzerindeki etkileri: ısı, kontrollü atmosfer vb.; raf ömrü

Hasat ve hasat sonrası evrelerde yaşanan (işleme, depolama, nakliye vb.) bitkisel ürün (orman ürünleri, su bitkileri ve gıda dışı veya yem dışı bitkisel ürünler hariç) hasarları ve kayıpları   ile bunların önlenmesi ve kontrolü için alınacak iyileştirmeye dönük önlemler

Bitkisel ürünlere (orman ürünleri, su bitkileri, gıda dışı veya yem dışı bitkisel ürünler hariç) zarar veren zararlılar ve hastalık organizmaları; bunların ortaya çıkışı ve kontrolü

Atmosferik faktörler, yangın, ekipman ve diğer fiziksel maddelerin bitkisel ürünlerde (orman ürünleri, su bitkileri, gıda dışı veya yem dışı bitkisel ürünler hariç) neden olduğu hasarlar; bunların önlenmesi ve kontrolü

Yönlendirme:

Yem işleme ve koruma

:

Q52

Yem bozulması

:

Q53

Gıda işleme ve koruma

:

Q02

Gıda bozulması

:

Q03

Orman ağacı tohumu işleme

:

K10

Su bitkilerinin işlenmesi, nakliyesi, depolanması ve korunması

:

J14

Orman ürünlerinin işlenmesi, nakliyesi, depolanması ve korunması

:

J12

Gıda dışı ürünlerin işlenmesi, nakliyesi, depolanması ve korunması

:

J15

Su bitkilerinin elde edilmesi

:

M12

Orman ürünlerinin elde edilmesi

:

K10

Bitkisel ürünlerin hasadı (su bitkileri hariç)

:

F01

Gıda dışı veya yem dışı bitkisel ürünlerin birincil işlemesi

:

Q60

Orman ürünlerinin işlenmesi

:

K50

Tohum işleme (orman ağacı tohumu işleme)

:


.
YUKARI