Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Kongre Yayınları erişime açılıyor..


1938 yılında Ankara'da "Memleketimizde radikal bir köy ve ziraat kalkınma savaşını programlaştırmak" amacıyla yapılan Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi'nin Cumhuriyetimizin başlangıcındaki tarım tarihine ışık tutacak nitelikteki kongre kitapları erişime açılıyor.

Tam Metin Erişime Açılan Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Yayınları
Sıra Yayın Adı Yayın Tarihi Sayfa Sayısı  
1 Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Ankara, 1938 - Kongre Yayını A serisi, Takım 38 - Memleketimizde lifi nebatların zirai, sınai durumu ve inkişafı imkanları 1938 Pdf
2 Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Ankara, 1938 - Birleşik Amerikada meyva ve sebze ambalajı kapları 1938 46 Pdf
3 Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Ankara, 1938 - Kongre Yayını B Serisi, Takım 9 - Meyvecilik, bağcılık ve sebzecilik ve çay ziraati - 1938 Ziraat Kongresi Ziraat İşleri Umum Müdürlüğünce hazırlanan meyvecilik, bağcılık, sebzecilik, çay genel raporu 1938 Pdf
4 Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Ankara, 1938 - Kongre Yayını B Serisi, Takım 6 - Afyon raporu (8s.) - Tütün raporu (30s.) - Pamukçuluk - Pamuk işleri çalışma raporu (29s.) - 500.000 balya pamuk yeliştirmek için alınması lazımgelen tedbirler (52s.) 1938 119 Pdf
5 Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Ankara, 1938 - Kongre Yayını B Serisi, Takım 4 - Orta Anadolu çiftçiliği için alınması lazımgelen tedbirler (12s.) - Orta Anadolu kuru ziraati (33s.) - Orta Anadolu için yeni ziraat metodları (60s.) - Ziraat alet ve 1938 119 Pdf
6 Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Ankara, 1938 - Kongre Yayını B Serisi, Takım 16 - Türkiyede hayvan yemi meselesi ve ilmi hakkında rapor (12s.) - Türkiye ziraatinde hayvan yemlerinin esasları (21s) - Türkiyede ekşi (tahammür) yem hazırlanması ha 1938 50 Pdf
7 Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Ankara, 1938 - Kongre Yayını B Serisi, Takım 17 - Yerli ham derilerimizin vaziyeti hakkında rapor (10s.) - Türkiye ziraat ve deri endüstrisi (9s.) -Türkiyede bir debağat ve deri araştırma enstitüsünün kurulması içi 1938 34 Pdf
8 Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Ankara, 1938 - Kongre Yayını B Serisi, Takım 13 - Türkiye sığırcılığının bugünkü vaziyeti ve ilerisi için alınması lazımgelen tedbirler - Sığırcılık raporu (25s.) - 1938 Ziraat Kongresi için Veteriner İşleri Umum Mü 1938 148 Pdf
9 Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Ankara, 1938 - Kongre Yayını B Serisi, Takım 12 - Atçılık raporu (24s.) - Uzunyayla at yetiştirme işleri tetkik ve mesai raporu (13s.) - Eskişehir-Çifteler at yetiştirme işleri tetkik ve mesai raporu (43s.) - Türki 1938 158
10 Küçük zirai işletmecilik bilgisi (182s.) - Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Ankara, 1938 - Kongre Yayını A serisi, Takım 5 - Meyvaların piyasaya hazırlanmalarına dair rapor Kısım: I. Elma, armut, erik, çilek (137s.) 1939
11 Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi - Ankara, 1938 - Kongre Yayını A serisi, Takım 13 - Türkiye ekmeklik ve makarnalık buğdaylarının standardize edilmesi (17s.+ekler)- Zahire kuyuları (15s.). 1938 32 Pdf
12 Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi, Ankara, 1938 - Kongre Yayını A Serisi, Takım 15 - Türkiye sütçülüğünün durumu - Sütcülük hakkında rapor (79s.+ekler) - Sağmal sürülerin ıslahı (11s.) 1938 Pdf
13 Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi, Ankara, 1938 - Kongre Yayını A Serisi, Takım 16 - Şarapçılık hakkında rapor - Şarapçılığa ait rapor (40s.) - Üzüm usareciliği ve cidrecilik (31s.). 1938 71 Pdf
14 Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi - Ankara, 1938 - Kongre Yayını A Serisi, Takım 6 - Komşu memleketlerde zirai müşahedeler 1938 87 Pdf
15 Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi, Ankara, 1938 - Kongre Yayını A Serisi, Takım 11 - Türkiye ziraat siyasetinin esas meseleleri hakkında düşünceler 1938 37 Pdf
16 Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi, Ankara 1938 - Kongre Yayını A Serisi, Takım 10 - Zirai işletmeler muhasebesi ve teşkilatı 1938 52 Pdf
17 Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi - Ankara, 1938 - Kongre Yayını A serisi, Takım 8 - Türk tütünü ve tütüncülüğü. 1938 49 Pdf
18 Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Ankara, 1938 - Kongre Yayını A Serisi, Takım 18 - Türkiyede sulama ziraatı 1938 25 Pdf
19 Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi, Ankara, 1938 - Kongre Yayını A Serisi, Takım 17 - Ankara vilayeti ziraat raporu. 1938 37 Pdf
20 Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi - Ankara, 1938 - Kongre Yayını A Serisi, Takım 19 - Sofra zeytinciliği üzerinde yapılan etütler raporu 1938 23 Pdf
21 Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi, Ankara 1938 - Kongre Yayını A serisi, Takım 22- Orta Anadolu zirai işletme hesapları 1935-36 rekolte yılı. 1938 55 Pdf
22 Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi - Ankara, 1938 - Kongre Yayını A Serisi, Takım 24 - Küçük sular - Menba suları, sair küçük sular ve toprakla olan alakaları 1938 76 Pdf
23 Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi - Ankara, 1938 - Kongre Yayını A Serisi, Takım 28 - Toprak erozionu nedir? (Birleşik Amerika Ziraat Nezareti neşriyatından) 1938 89 Pdf
24 Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Ankara, 1938 - Kongre Yayını A Serisi, Takım 29 - Köyü ve ziraatı ilgilendiren atasözleri. 1938 Pdf
25 Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi - Ankara, 1938 - Kongre Yayını A Serisi, Takım 33 - Mısırda pamuk ziraati 1938 58 Pdf
26 Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi - Ankara, 1938 - Kongre Yayını A Serisi, Takım 34 - Karacabey harası mera ve çayırları 1938 64 Pdf
27 Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Ankara, 1938 - Kongre Yayını A Serisi, Takım 4 - Türk çiftçisinin önündeki müsbet imkânlar nedir? - Dünya çiftçisi neler yetiştiriyor? - Yetiştirdiklerini, nerelere satıyor? - Bizim bugünkü vaziyetimiz nedir? (Rakam 1938 137 Pdf
28 Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Ankara, 1938 - Kongre Yayını A Serisi, Takım 21 - Köylüyü filen yetiştirmek için kesdirme yollar: 4-H kulubü denen köylü çocukları ve kadınları arasında devletçe himaye ve yardım suretile teşkil olunan cemiyetler ne 1938 77 Pdf
29 Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Ankara, 1938 - Kongre Yayını A Serisi, Takım 23 - Yayım işlerinin tertibi ve idaresi (43s.) - İthalat ve ihracat işlerinin çiftçiler üzerinde tesirleri (15s.). 1938 58 Pdf
30 Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi, Ankara, 1938 - Kongre Yayını A Serisi, Takım 27 - Zeytincilik, ziraat, istihsal ve ihracat vaziyeti (24s.) - Zeytinyağı sanayii (8s.) - Zeytinyağı ve elaiotekni (167s.). 1938 Pdf
31 Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Ankara, 1938 - Kongre Yayını A Serisi, Takım 30 - Yunan sultaniye üzümleri (80s.) - Yunan kuru incirleri (80s.). 1938 160 Pdf
32 Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Ankara, 1938 - Kongre Yayını A Serisi Takım 2 - Zirai bölgeler ve bunlarda yapılacak teşkilat için proje. 1938 221 Pdf
33 Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Ankara, 1938 - Kongre Yayını Belgeler Takım 3 - Güdümlü ekonomi ve muhtelif memleketlerde güdümlü ekonominin agrikültürde tatbikatı - Orta Avrupanın agrikültür sistemleri. 1938 578 Pdf
34 Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Ankara, 1938 - Kongre Yayını B Serisi Takım 10 - Sürme hastalığının Türkiyede yayılışı - Kısım 1 (50s.) - Sürme hastalığı ve bulaşma kabiliyeti - Muhtelif Tilletia foetens ve Tilletia tiritici soylarının intaş süra 1938 180 Pdf
35 Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Ankara, 1938 - Kongre Yayını B Serisi, Takım 14 - Memleket tavukçuluğunu inkişaf ettirmek çareleri (24s.+ekler) - Türkiyede tavşan yetiştirme imkanları ve alınması icabeden tedbirler (15s.) - İpekböcekçiliği (25s.) 1938 80 Pdf
36 Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Ankara, 1938 - Kongre Yayını A Serisi Takım 14 - Çiftçilikte at kullanılması ve at miktarının arttırılması hakkında 28 Mart 1931 tarihli mütehassıs raporu (31s.) - Koşum atı cinsleri (29s.). 1938 60 Pdf
37 Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Ankara, 1938 - Kongre Yayını A Serisi Takım 32 - Kendi topraklarımızdan yem - Yeşil silo. 1938 32 Pdf
38 Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Ankara, 1938 - Kongre Yayını B Serisi Takım 15 - 1938 Ziraat Kongresi için Veteriner İşleri Umum Müdürlüğünce hazırlanan sağlık müesseseleri ve hayvan hastaneleri raporu (25s.) - Hayvan hastalıklariyle mücadele umum 1938 47 Pdf
39 Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Ankara, 1938 - Kongre Yayını A Serisi Takım 9 - Türkiye Yunanistan ve Bulgaristan arasında Tütün kıymetlendirme anlaşmasının lüzum ve faydaları. 1938 250 Pdf
40 Türk ziraat tarihine bir bakış - Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi. 1938 304 Pdf
41 Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi, Ankara, 1938 - Kongre Yayını A Serisi, Takım 37 - Türk çiftçisinin istihsal ve geçinme vaziyeti - 1936 zirai anketinin mukayeseli neticeleri - Kısım 1 - Orta Anadolu. 1938 74 Pdf
42 Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Ankara, 1938 - Kongre Yayını A Serisi, Takım 3 - Köy kalkınması ve zirai kalkınma milli seferberliğinde mali plan için menbalar. 1938 48 Pdf
43 Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Ankara, 1938 - Kongre Yayını Belgeler, Takım 2 - Türkiye zirai ihracat emtiasının piyasalarda rekabet mücadelesi (118s.) - Amerika Birleşik Devletleri zirai yayım sistemi (299s.) - Amerika Birleşik Hükümetleri ziraa 1938 1081 Pdf
44 Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi, Ankara, 1938 - Kongre talimatnamesi - Kongreye gelecek vatandaşlara - Kongre ruznamesi - Çalışma mevzuları - Üyeleri alakadar eden diğer tafsilat. 0 Pdf
45 Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Ankara, 1938 - Kongre Yayını B Serisi, Takım 2 - Konya Ovası sulama suyunu temin eden havzanın hidrolojik vaziyeti. 1938 19 Pdf
46 Birinci köy ve ziraat kalkınma kongresi raporları (2 Nüsha). 1939 340 Pdf
47 Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Ankara, 1938 - Kongre Yayını B Serisi, Takım 1 - Türkiyede zirai araştırma müesseseleri (18s.) - Agronom teşkilatı (31s.) - Türkiyenin ziraat bölgeleri (47s.) - Türkiye ziraat veriminin başka memleketlerle mukayeses 1938 Pdf
48 Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Ankara, 1938 - Kongre Yayını B Serisi, Takım 8 - Türkiyede fındık ticareti ve endüstrisi (8s.) - Türkiyede fındık ziraati (11s.). 1938 Pdf
49 Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Ankara, 1938 - Kongre Yayını B Serisi, Takım 11 - Türkiye ormancılığının vazife ve gayeleri (13s.) - Türkiyenin mahrukat, kereste, travers ve diğer ahşap ihtiyaçları (31s.) - Ökaliptüs ağaçlandırması (8s.) - Ökalipt 1938 Pdf
50 Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Ankara, 1938 - Breton atları (24s.) - Nonius ırkı (17s.) - Montbéliarde (monbelyard) sığır ırkı (10s.) - Hayvan yemi ve gübre olarak kullanılmak üzere bir balık unu fabrikasının kurulmasına ait mucip sebepler (10s.) 1938
51 Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Ankara, 1938 - Debağat maddeleri ve otokritiği (19s.+ekler (23s.)) - Debağat maddeleri ve debağat özleri (19s.) 1938 Pdf
52 Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Ankara, 1938 - Kastamonu kendirciliğinin vaziyeti umumiyesi (41s.) - Türkiyenin kendir nümunelerinin ticari bakımdan mütalaaları (7s.) - Kenevir,keten, jüt mütehassısı sıfaitle 1937 eylülünden teşrinisanisine kadar 1938
53 Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Ankara, 1938 - Zirai sigortalar 1938 108 Pdf
54 Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Ankara, 1938 - Kongre Yayını Belgeler Takım 1 A- Ana direktifler B- 8.11.1937 tarihli hükümet programının alâkalı kısmı. 1938 24 Pdf
55 Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Ankara, 1938 - Geniş mikyasta tavuk beslemek. 1938
56 Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Ankara, 1938 - Köy kalkınması hakkında rapor 1938 Pdf
YUKARI