Yayınlara tam metin erişim hakkında bilgilendirme


Başkanlığımız,  1  sayılı  Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesinin  429. Maddesinde  yer  alan;  "Eğitim amacıyla Bakanlığın görev alanıyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi toplamak, değerlendirmek, yayımlamak, film, slayt, fotoğraf ve benzeri belgeleri hazırlamak veya hazırlatmak, bu konulara ilişkin arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek"  ve  Bakanlık  Merkez  Teşkilatı  Görev  Yönetmeliğinin  106  ncı Maddesinde  yer  alan;  "Gıda, tarım ve ormancılık konularında arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek"  görevleri  kapsamında  Bakanlığımız  adına  kütüphane hizmetlerini yürütmektedir.
Kütüphanemizde bulunan, Bakanlığımızın görev  alanlarıyla ilgili 7 bin civarında yayın taranarak dijitalleştirilmiş, yazılıma aktarılarak Dijital Tarım Kütüphanesi adı altında erişime hazır hale getirilmiştir.
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu(FSEK)'nun 25  inci  maddesinde  belirtilen  "İşaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı" ve sair hakların, kanunun 13 üncü maddede yer alan "Eser sahibine tanınan hak ve salahiyetler eserin bütününe ve parçalarına şamildir." ve 14 üncü maddesinde "Bir eserin umuma arzedilip edilmemesini, yayımlanma zamanını ve tarzını munhasıran eser sahibi tayin eder." amir hükümleri çerçevesinde yazarları ve yayıncıları ile veya telif hakkını elinde bulunduran  yasal mirasçıları ile, yayının Dijital Tarım Kütüphanesi'nde erişime açılması hususunda görüşmeler yapılması ve muvafakatlarının alınması gerekmektedir.
Bu sebeple, dijitalleştirilen yayınlarda her türlü içerik araması yapma imkanı sağlayabiliyoruz ancak yayınların tamamını henüz tam metin erişime açamıyoruz, bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Süreci tamamladığımız yayınları peyderpey erişime açıyoruz.
Henüz açılmamış, erişime açılmasını talep ettiğiniz yayınları eydb.kutuphane@tarimorman.gov.tr e-posta adresinden bize bildirirseniz, ihtiyacınız olan yayınlarla ilgili süreci daha hızlı bir şekilde çözme gayreti içinde oluruz.
Sabrınızdan dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

YUKARI